Sivapartnersamling i Bergen – en arena for vekst og innovasjon

til web

150 Sivapartnere, ledere av næringshager og inkubatorer, fra hele landet var samlet til partnersamling i Bergen 7.-8. november for å bygge kompetanse og nettverk. 

Samlingen som arrangeres hvert år på ulike steder er en av Sivas viktigste møteplasser for utvikling, kompetanseheving og faglig påfyll.

– Vi vet at sju av ti oppstartbedrifter dessverre ikke lykkes. Samtidig vet vi at de som er tilknyttet en Siva inkubator eller næringshage oftere lykkes enn de som ikke er det, sier Ingrid Lorange, administrerende direktør i Siva

– Sivapartnersamlingen er en arena for kompetanse, påfyll, inspirasjon, nettverksbygging og læring, å vite hvilken kompetanse en kan trekke på hos de andre i det nasjonale nettverket.

I tillegg er det en viktig samling for oss i Siva, vi lærer mye som vi tar med oss videre i utviklingen av programmene og av den enkelte næringshage og inkubator, sier Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva, i sitt åpningsinnlegg.

Det er næringshager og inkubatorer fra Agder i sør til Finnmark i nord, og det er ikke slik at de ulike næringshagene og inkubatorene kun arbeider med bedrifter i sitt nærområde. De har ulik kompetanse og jobber på tvers geografisk for å legge best mulig til rette for bedriftsetableringer og vekst i eksisterende bedrifter. Det er helt avgjørende at næringshagene og inkubatorene bygger og vedlikeholder nettverket seg imellom.

Ragnar Torvik, professor ved institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU var blant foredragsholderne. Her sammen med Randi Torvik, som er fagansvarlig for program i Siva.

Nytten av nettverk

Sivas nettverk av innovasjonsselskaper gjør en betydelig innsats for nyskaping og næringsutvikling i hele landet. I alt er 40 næringshager og 35 inkubatorer tilknyttet Sivas nettverk, som en rekke bedrifter nyter godt av.

– Vi vet at sju av ti oppstartbedrifter dessverre ikke lykkes. Samtidig vet vi at de som er tilknyttet en Siva inkubator eller næringshage oftere lykkes enn de som ikke er det. En viktig nøkkel for å lykkes er å kjenne hverandres styrker og kompetanse, sier Lorange.

Samlingen i Bergen rettet søkelyset mot Sivas arbeid for å kommersialisere ideer fra forskning og næringsliv, og så på hvordan fysisk infrastruktur kan bidra positivt til innovasjonsarbeidet. Fysisk infrastruktur er nemlig mye mer enn bare fabrikker og kontorbygg, og kan bidra til positive synergier på tvers av selskaper og fagfelt.

Göran Roos (i midten) er professor innen fremtidens innovative og effektive produksjon holdt innlegg. Her sammen med Karin Øyaas og Gaute Moldestad, begge fra Siva.

Ønsker å invitere folk inn

På programmet sto også besøk og omvisning på Marineholmen Forskningspark. Her fikk deltakerne innblikk i hvordan man sammen med Bergen Teknologioverføring (BTO) har brukt fysisk infrastruktur som et viktig virkemiddel for å legge til rette for innovasjon og verdiskaping. Her fortalte Anders Haugland som er administrerende direktør i BTO at det blant annet ble revet vegger for å tilrettelegge for økt innovasjon.
På Marineholmen, hvor Siva er inne på eiersiden, har de arbeidet både bevisst og langsiktig med infrastruktur, fordi de mener at infrastruktur er viktig for å lykkes med innovasjonsarbeidet. Selskaper trenger ikke bare hus å bo i, de trenger også omgivelser som legger til rette for å bli kjent med hverandre og som inviterer til aktivitet.

På Marineholmen ønsker de ikke bare å tilby attraktive fasiliteter for bedrifter og gründere. Her ønsker de også å invitere inn de som bor i området, sier Tor Instanes, adm. direktør i Marineholmen Forskningspark, her sammen med Lise Bartnes Aalberg, direktør Eiendom i Siva (til venstre) og Hilde Indresøvde, inkubatorleder Nyskapingsparken ved BTO

Vi ønsker å skape et område som inviterer folk inn. Her skal du både kunne jobbe og leve, sa Tor Instanes, administrerende direktør ved Marineholmen Forskningspark.
Møteplasser, både fysiske rom og tilrettelegging av arrangementer, har vært viktige komponenter i både planleggingen og utviklingen av Marineholmen.

Kort om sivas programmer

  • Inkubasjonsprogrammet til Siva er rettet mot oppstartsbedrifter i tidlig fase. Tjenester som gis er f.eks. forretningsutvikling, kommersialisering og mentorering.
  • Næringshageprogrammet er rettet mot mer etablerte bedrifter og har et spesielt fokus på distriktene. Tjenester som gis er f.eks. bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer og markedsplanlegging.
  • Siva har 35 inkubatorer og 40 næringshager i Norge som drifter programmene med til sammen 3600 bedrifter.

 

Takk for inspirerende dager og lykke til alle Sivapartnere med det viktige arbeidet med å legge til rette for vekst og innovasjon i hele landet!