Vel tilbake fra en reise som så vidt har begynt

Med hvit robot

I oktober var ledende norske industrimiljøer i Tyskland for å lære og etablere kontakter for økt samarbeid. Vi besøkte bla. Audi, IMB, Siemens og Kuka, som alle er front runnere innen bruk av ny teknologi.

Siva var initiativtaker og har stått for planleggingen i samarbeid med Innovasjon Norge i Oslo og München, Forskningsrådet og Norsk Industri. Industrimiljøene i Norge har vist stor interesse for Tyskland og kobling til Norsk katapult-plattformen, og hvordan den kan danne en basis for erfaringsoverføring og mer kontinuerlig læring.

Bjørn Arne Skogstad, prosjektleder for Norsk katapult i Siva

Formålet med turen var å få bedre innsikt i hvordan ledende tyske industrimiljøer jobber med ny teknologi og oppnå økt samarbeid mellom innovasjonsaktørene i Norge, sier Bjørn Arne Skogstad, prosjektleder for Norsk katapult i Siva.

Fokus på turen var:

  • Økt kunnskap om hvordan anvende muliggjørende teknologier (kunstig intelligens, maskinlæring og smart produksjon)
  • Møter med klynger, innovasjonsselskap og forskningsmiljøer for nytt/økt samarbeid
  • Norske klynger, næringshager og katapult sentre finner hverandre i nytt samarbeid (noe som allerede er i gang).

Endrer forutsetningene

Hva er industri 4.0 - den fjerde industrielle revolusjon?

  • Målet med industri 4.0 er å integrere produksjon med state of the art informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
  • En slik satsing gjør det mulig å levere skreddersydde produkter for å møte individuelle kundebehov, til lave priser og høy kvalitet.
  • Industri 4.0-fabrikken ser slik ut: Smarte maskiner koordinerer produksjonsprosessene selv, smarte service-roboter samarbeider med mennesker om å gjøre klar produktene, og smarte (førerløse) transportenheter tar seg av logistikken på egen hånd.
  • Industri 4.0 definerer hele livssyklusen til et produkt fra konsept til utvikling, produksjon, bruk, vedlikehold og resirkulering.

Industri 4.0 endrer forutsetningene for hvor konkurransedyktig norsk næringsliv kan bli. Det ligger til rette for økt industriell produksjon i Norge, hvis vi er blant de land som i størst utstrekning klarer å utnytte teknologien og samarbeidspotensialet. Ved å koble nye satsinger som Norsk katapult og Omstillingsmotoren med eksisterende ordninger/satsinger og sterke industrielle klynger kan Norge utvikle nye plattformer for teknologi, kompetanse og samarbeid.

Tyskland er det landet i Europa som ligger lengst fremme på Industri 4.0 plattform, med ledende bedrifter, system-integratorer og industrimiljøer. Landet har den største produksjonen i Europa, målt som andel av brutto nasjonalprodukt.

 Selv om vi er vel tilbake fra turen i Bayern, har reisen bare så vidt begynt. Det er resultatene i tiden som kommer, som er viktig.