Kjøper Noruts aksjer i Norinnova Technology Transfer

Norinnova fb

Siva, UiT Norges arktiske universitet, Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune kjøper Norut Tromsø AS sine aksjer i kommersialiseringsselskapet Norinnova Technology Transfer AS.

Etter kjøpet vil Siva og UiT ha en eierpost i Norinnova Technology Transfer på 33,4 prosent hver, mens Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune eier 4,5 prosent hver.

Vi er svært fornøyd med at det nå er oppnådd enighet om å gjennomføre denne transaksjonen. Dette gir Norinnova mulighet til å ta en sterkere rolle i arbeidet med å kommersialisere ideer fra forskning og næringsliv og derigjennom skape lønnsomme arbeidsplasser i Nord-Norge, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon i Siva.

Vi er svært fornøyd med at det nå er oppnådd enighet om å gjennomføre denne transaksjonen, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon i Siva

Norinnova Technology Transfer er et strategisk viktig virkemiddel for å fremme innovasjon og utvikling i Nord-Norge. Selskapet forvalter flere næringsrettede virkemidler på vegne av det offentlige virkemiddelapparatet, innrettet mot nytt og eksisterende næringsliv.

Faktaboks

  • Siva er medeier i over 80 såkalte innovasjonsselskaper (disse er næringshager, inkubatorer, forsknings- og kunnskapsparker)
  • Innovasjonsselskapene utgjør en nasjonal struktur som tilrettelegger for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer
  • Siva er en aktiv eier i innovasjonsselskapene, og bruker sitt eierskapsverktøy blant annet til å stimulere til økt samhandling mellom sentrale offentlige og private aktører.
  • Norinnova er en sentral aktør for å bidra til utvikling og vekst i Nord-Norge og er et strategisk viktig selskap i Sivas portefølje.

Med økt fokus fra nasjonale og internasjonale premissgivere for anvendt forskning, innovasjon og næringsutvikling, vil Norinnova Technology Transfer fremover spille en viktig rolle for innovasjon og utvikling av næringslivet i nord.