Stem på din favoritt til årets Sivapris!

Fem semifinalistene er klare; husk å stemme innen 25. mai. Prisen er på 300.000 kroner og vinneren blir kåret under Sivakonferansen 2018 i Trondheim 5. juni.

Formålet med Sivaprisen er å løfte fram et miljø som over tid har vært grønnere, smartere, mer nyskapende og har skapt en kultur for samhandling og kunnskapsdeling mellom bransjer, på tvers av geografi og tankesett.

Her er de fem semifinalistene:

Brødrene Aa er nok mest kjent for å være det første verftet som satset på bruk av karbonfiber som byggemateriale i hurtiggående fartøy.

Fra 2001 og frem til i dag har en bygget 60 karbonfiberfartøy fra 20 til 50 meter. Alle fartøyene er produsert ved hjelp av vakuminjisering som produksjonsmetode.

Fjord Service. Sjø og vann kommer til å bli stadig viktigere for produksjon av mat, energi og andre råvarer som vi trenger i framtida. Det er her Fjord Service har sin hoved aktivitet.

 

 

GCE Subsea er et industridrevet initiativ som arbeider for styrking og internasjonalisering av bedrifter, forsking og utdanning.

 

 

Trygg Nøsted Kjetting er en familiebedrift som ble etablert 1939, bedriften har helt siden starten vært opptatt av omstilling, og å ta i bruk ny teknologi til stadig utvikling av produksjon og produksjonsmetoder. Selv om hjemmemarkedet er stort og viktig, produseres det Trygg kjetting til ulike formål til alle verdensdeler. Nøsted kjetting er i dag Norges eneste gjenlevende kjettingprodusent, og en av Mandals hjørnesteinsbedrifter.

ÅKP. Norge er et land der mennesker med ideer, evner og vilje til å satse kan skape nye arbeidsplasser og økte verdier. Innovasjonsselskapet ÅKP har siden 1999 lagt forholdene til rette slik at gründere og etablert næringsliv skal lykkes med bærekraftig forretningsutvikling og vekst.