Kontrakt og kake på Åndalsnes

Tirsdag 3 april ble kontrakten på bygging av Åndalsnes innovasjonssenter signert av Siva og Veidekke. Mange var samlet for å feire og kimen gjennom dagen var: Det er nå den virkelige jobben begynner!

Siva har en nasjonal rolle og et samfunnsoppdrag som handler om å skape næringsutvikling i hele Norge. Å bygge eiendommer er et viktig verktøy og Siva bygger der mange andre ikke tar risikoen, spesielt i distriktene.

Innovasjonssenteret på Åndalsnes skal inneholde en gründerlab, det skal drives forskning og innovasjon, blant annet innen trafikksikkerhet og resirkulering av plast, og det blir kontorer for både nye og etablerte bedrifter.

Åndalsnes innovasjonssenter

 • Siva investerer 20 millioner
 • Blir ca.900 kvadratmeter i forlengelsen av Partnerplast sin fabrikk
 • Leietakerne: Anunatak, BDO, Trygt vegarbeid, Nordveggen, PartnerPlast, Romsdal Innovasjon, Nordic Plastic Recycling og Digital arena.

Nordveggen og Partnerplast, med Solveig Brøste Sletta og Tom Samuelsen i spissen, har vært drivkraften bak. Flere års innsats ble feiret under signeringen, og det var kake, og det var taler. Innovasjonssenteret skal stå ferdig i starten av 2019 og den viktige jobben med å fylle senteret med innhold, og koble sammen miljø og kompetanse er begynt.

Det er noe spesielt med å kjøre nedover Romsdalen langs Rauma med fjellene ruvende på begge sider. Vi i Siva gleder oss til å bygge senteret sammen med Veidekke og følge dette prosjektet videre.

Tre av mange ildsjeler bak innovasjonssenteret, fra venstre: Ane Marte Hammerø, Arvid Gjerde og Solveig Brøste Sletta i Nordveggen.
Skissen av Åndalsnes innovasjonssenter laget av Kosbergs arkitektkontor

 

Kontaktpersoner

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]