Elleve søkere videre i årets utlysning av Norsk katapult

15 næringsmiljø har søkt om opptak i ordningen Norsk katapult. Elleve av disse er vurdert å være kvalifiserte kandidater som nå går videre til trinn 2 i søknadsprosessen. Planen er å utpeke 1-3 nye katapult-sentre i år.

Dette er andre utlysning under ordningen Norsk katapult og interessen har vært stor. Søkerne representerer et mangfold av bransjer. De elleve kandidatene som nå er videre til neste fase vil nå levere endelig søknad innen 14. mai.

Følgende kandidater er invitert videre til trinn 2:

Søker Prosjekt Område Sted
Bergen Teknologioverføring (BTO) Ocean Innovation Catapult (OIC) Havrom Hordaland
Catapult Life Science AS Norsk Katapultsenter for livsvitenskap Livsvitenskap Oslo
Herøya Industripark AS Katapultsenter for Avansert Prosessteknologi Prosessindustri Telemark
Kongsberg Innovasjon AS Smart Systems Katapult Innovasjon, Systems engineering Buskerud
NCE Maritime Clean Tech Sustainable Marine Innovation Arena Energisystemer/-teknologi Hordaland
NCE Media AS MCB Media Lab Digital kommunikasjonsteknologi, visualisering Hordaland
Norway Helth Tech Norsk Helsekatapult Helseteknologi Oslo
SINTEF Ocean AS Aquaculture Industry 4.0 Catapult Center Havrom Trøndelag
Smart Innovation Norway AS Katapultsenter for «Technology Driven Business Transformation» Innovasjon, digitalisering, visualisering Østfold
SMART NANO SMART NANO Mikro- og nanoelektronikk Vestfold
ÅKP Blue Innovation Arena AS DigiCat – Senter for virtuell prototyping og digitale tvillinger Visualisering, virtuell/forsterket virkelighet Møre og Romsdal

 

Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva

-Vi er fornøyde med at så mange sterke kandidater fra ulike bransjer har søkt. Norge trenger en nasjonal infrastruktur for testing og visualisering som kan bidra til at norske bedrifter får konsept og ideer raskere ut i markedet, sier Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva.

Fakta om Norsk katapult

 • Formål: Bidra til at bedriftene raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon
 • Målgruppe: Små og mellomstore bedrifter i hele landet, men også store bedrifter, FoUI-miljøer og utdanningsinstitusjoner
 • Tilbud: Utleie av utstyr, kompetanse og lokaler - der bedrifter kan teste, simulere eller visualisere både teknologi, løsninger og tjenester.
 • Norsk katapult finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og blir håndtert av Siva i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

 

Norsk katapult bygger en viktig bro mellom forskning og marked. Katapult-sentrene er nasjonale flerbrukssentre som særlig har små og mellomstore bedrifter over hele landet som målgruppe, og er en del av det koordinerte industriløftet som Norge trenger.

Søknadsfristen for trinn 2 er 14. mai og de nye katapult-sentrene blir offentliggjort av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under Sivakonferansen i Trondheim 5. juni.

Manufacturing Technology på Raufoss og Future Materials i Kristiansand og Grimstad ble i høst utnevnt til de to første katapult-sentrene i Norge. Begge sentrene åpnet dørene i februar i år. Les mer om Norsk katapult her.

 

Kontaktpersoner

Flere artikler

 • Flere innledere klare for Sivakonferansen

  Under Sivakonferansen 5. juni samler vi en rekke nøkkelpersoner fra politikk, næring, finans og digitalisering for å løfte fram kunnskap, engasjement og beste praksis. 

 • Kontrakt og kake på Åndalsnes

  Tirsdag 3 april ble kontrakten på bygging av Åndalsnes innovasjonssenter signert av Siva og Veidekke. Mange var samlet for å feire og kimen gjennom dagen var: Det er nå den virkelige jobben begynner!

 • Siva får ny kommunikasjonsdirektør fra 1. juni

  Sivas kommunikasjonsdirektør Roy Strømsnes har valgt å slutte etter fire år i selskapet. Han fortsetter i stillingen ut mai, deretter går Ane Flo inn som fungerende kommunikasjonsdirektør fra 1. juni. Strømsnes har hatt ansvar for kommunikasjonsarbeidet i en periode hvor Siva tidvis har vært ute i hardt vær. Han understreker at dette ikke har hatt […]