Elleve søkere videre i årets utlysning av Norsk katapult

15 næringsmiljø har søkt om opptak i ordningen Norsk katapult. Elleve av disse er vurdert å være kvalifiserte kandidater som nå går videre til trinn 2 i søknadsprosessen. Planen er å utpeke 1-3 nye katapult-sentre i år.

Dette er andre utlysning under ordningen Norsk katapult og interessen har vært stor. Søkerne representerer et mangfold av bransjer. De elleve kandidatene som nå er videre til neste fase vil nå levere endelig søknad innen 14. mai.

Følgende kandidater er invitert videre til trinn 2:

Søker Prosjekt Område Sted
Bergen Teknologioverføring (BTO) Ocean Innovation Catapult (OIC) Havrom Hordaland
Catapult Life Science AS Norsk Katapultsenter for livsvitenskap Livsvitenskap Oslo
Herøya Industripark AS Katapultsenter for Avansert Prosessteknologi Prosessindustri Telemark
Kongsberg Innovasjon AS Smart Systems Katapult Innovasjon, Systems engineering Buskerud
NCE Maritime Clean Tech Sustainable Marine Innovation Arena Energisystemer/-teknologi Hordaland
NCE Media AS MCB Media Lab Digital kommunikasjonsteknologi, visualisering Hordaland
Norway Helth Tech Norsk Helsekatapult Helseteknologi Oslo
SINTEF Ocean AS Aquaculture Industry 4.0 Catapult Center Havrom Trøndelag
Smart Innovation Norway AS Katapultsenter for «Technology Driven Business Transformation» Innovasjon, digitalisering, visualisering Østfold
SMART NANO SMART NANO Mikro- og nanoelektronikk Vestfold
ÅKP Blue Innovation Arena AS DigiCat – Senter for virtuell prototyping og digitale tvillinger Visualisering, virtuell/forsterket virkelighet Møre og Romsdal

 

Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva

-Vi er fornøyde med at så mange sterke kandidater fra ulike bransjer har søkt. Norge trenger en nasjonal infrastruktur for testing og visualisering som kan bidra til at norske bedrifter får konsept og ideer raskere ut i markedet, sier Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva.

Fakta om Norsk katapult

 • Formål: Bidra til at bedriftene raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon
 • Målgruppe: Små og mellomstore bedrifter i hele landet, men også store bedrifter, FoUI-miljøer og utdanningsinstitusjoner
 • Tilbud: Utleie av utstyr, kompetanse og lokaler - der bedrifter kan teste, simulere eller visualisere både teknologi, løsninger og tjenester.
 • Norsk katapult finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og blir håndtert av Siva i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

 

Norsk katapult bygger en viktig bro mellom forskning og marked. Katapult-sentrene er nasjonale flerbrukssentre som særlig har små og mellomstore bedrifter over hele landet som målgruppe, og er en del av det koordinerte industriløftet som Norge trenger.

Søknadsfristen for trinn 2 er 14. mai og de nye katapult-sentrene blir offentliggjort av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under Sivakonferansen i Trondheim 5. juni.

Manufacturing Technology på Raufoss og Future Materials i Kristiansand og Grimstad ble i høst utnevnt til de to første katapult-sentrene i Norge. Begge sentrene åpnet dørene i februar i år. Les mer om Norsk katapult her.

 

Kontaktpersoner

Flere artikler

 • Selger fabrikkbygning til NorSun

  NorSun, den ledende ikke-asiatiske produsenten av monokrystallinske wafere til ultra-høyeffektive solceller, har gjennomført en emisjon på NOK 230 millioner for å doble produksjonskapasiteten, innføre ny teknologi og redusere enhetskostnadene betydelig.

 • Hallingplast AS er vinner av Sivaprisen 2019!

  Tirsdag 21. mai ble Hallingplast hedret med Sivaprisen på 300.000 kroner. Juryen mener selskapet er en inspirasjonskilde til fremtidig innovasjon og industriutvikling i Norge. – Gratulerer med velfortjent seier! Hallingplast er en familiebedrift som har klart å utnytte norske fortrinn og fornye seg gjennom generasjoner, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen da han delte ut Sivaprisen […]

 • Siva inviterer kloke hoder fra hele landet til Trondheim

  Tirsdag 21. mai samles i underkant av 300 deltakere fra hele landet på Sivakonferansen i Trondheim. Konferansen samler deltakere fra næringsliv, forskning, innovasjon og politikk, og er en sentral møteplass for alle som er opptatt av innovasjon og næringsutvikling.