Utbygging av Astafjord Industrier er ferdigstilt

Astafjord beskjært

Kassefabrikken skal betjene leveranser til Astafjord Slakteri, men har mulighet for utvidet kundekrets på sikt. Olje- og melfabrikken er i utgangspunktet basert på råstoff fra Astafjord Slakteri.

Gratanglaks AS eies og drives av Lundberg-familien som sammen med Kleiva Fiskefarm AS driver lakseslakteriet Astafjord Slakteri AS. De har jobbet for en utvidelse av industriområdet og slakteriet på grunn av nye konsesjonstildelinger i området. Gratanglaks er en del av Sør-Tromsgruppen, som samarbeider med Salaks, som planlegger et smoltanlegg i Salangen. Etableringen av lakseslakteriet og smoltanlegget vil gjensidig styrke hverandre. I tillegg er det etablert en kassefabrikk og energisentral for å redusere driftskostnader, og en olje- og melfabrikk, er under planlegging.

Fakta Astafjord Industrier

  • Totalt investert 42 millioner eks mva
  • 3 174 m2 produksjonslokaler til leietakere
  • Aksjonærer: Forte Narvik Invest 1 AS, 35,71%, Siva 35,71%, Linmo AS 7,14%, Erling Lundbergs Holding AS 7,14, Boligplan AS 7,14%, Astafjord Slakteri AS 4,29% og Kleiva Fiskefarm AS 2,86%

Sivas deltakelse har vært utløsende for at hele investeringen (energisentral, kassefabrikk og olje- og melfabrikk) kunne gjennomføres på kort sikt.

Ved ferdigstillelse av anlegget kjøpte Astafjord Slakteri sin andel av eiendommen. Anlegget er bygd inntil Astafjord Slakteri sitt eksisterende anlegg, og det var naturlig at de etter hvert kjøpte sin andel for utvikling av sitt slakteri.

Astafjord Industrier har tilrettelagt for et industrielt cluster innen oppdrett og havbruk gjennom investeringer for:

  • Lakseslakteri, Astafjord Slakterier AS
  • Olje- og melfabrikk, Nami AS
  • Kassefabrikk, Kasseriet AS
  • Energisentral som skal gjenvinne og forsyne interne produksjonsprosesser
    (fått tilskudd fra Enova og Innovasjon Norge på 7,2 millioner)

Siva gratulerer Astafjord Industrier AS med anlegget og takker samarbeidspartnere for gjennomføringen av prosjektet.