Utbygging av Astafjord Industrier er ferdigstilt

Kassefabrikken skal betjene leveranser til Astafjord Slakteri, men har mulighet for utvidet kundekrets på sikt. Olje- og melfabrikken er i utgangspunktet basert på råstoff fra Astafjord Slakteri.

Gratanglaks AS eies og drives av Lundberg-familien som sammen med Kleiva Fiskefarm AS driver lakseslakteriet Astafjord Slakteri AS. De har jobbet for en utvidelse av industriområdet og slakteriet på grunn av nye konsesjonstildelinger i området. Gratanglaks er en del av Sør-Tromsgruppen, som samarbeider med Salaks, som planlegger et smoltanlegg i Salangen. Etableringen av lakseslakteriet og smoltanlegget vil gjensidig styrke hverandre. I tillegg er det etablert en kassefabrikk og energisentral for å redusere driftskostnader, og en olje- og melfabrikk, er under planlegging.

Fakta Astafjord Industrier

 • Totalt investert 42 millioner eks mva
 • 3 174 m2 produksjonslokaler til leietakere
 • Aksjonærer: Forte Narvik Invest 1 AS, 35,71%, Siva 35,71%, Linmo AS 7,14%, Erling Lundbergs Holding AS 7,14, Boligplan AS 7,14%, Astafjord Slakteri AS 4,29% og Kleiva Fiskefarm AS 2,86%

Sivas deltakelse har vært utløsende for at hele investeringen (energisentral, kassefabrikk og olje- og melfabrikk) kunne gjennomføres på kort sikt.

Ved ferdigstillelse av anlegget kjøpte Astafjord Slakteri sin andel av eiendommen. Anlegget er bygd inntil Astafjord Slakteri sitt eksisterende anlegg, og det var naturlig at de etter hvert kjøpte sin andel for utvikling av sitt slakteri.

Astafjord Industrier har tilrettelagt for et industrielt cluster innen oppdrett og havbruk gjennom investeringer for:

 • Lakseslakteri, Astafjord Slakterier AS
 • Olje- og melfabrikk, Nami AS
 • Kassefabrikk, Kasseriet AS
 • Energisentral som skal gjenvinne og forsyne interne produksjonsprosesser
  (fått tilskudd fra Enova og Innovasjon Norge på 7,2 millioner)

Siva gratulerer Astafjord Industrier AS med anlegget og takker samarbeidspartnere for gjennomføringen av prosjektet.

 

Kontaktpersoner

Relaterte artikler

 • Flere innledere klare for Sivakonferansen

  Under Sivakonferansen 5. juni samler vi en rekke nøkkelpersoner fra politikk, næring, finans og digitalisering for å løfte fram kunnskap, engasjement og beste praksis. 

 • Enighet mellom Siva og Nordic Pharma

  Siva og Nordic Pharma kom 6. februar til enighet om overtakelse av industrianlegget i Kaldfjord. Partene ble enige om en avtale som innebærer at Nordic Pharma kjøper den delen av industrianlegget som selskapet i dag leier hos Siva. Forhandlingene skjøt fart da partene på ny kom sammen 5. og 6. februar i Bodø. Etter at samtalene […]

 • Sparker i gang nytt katapult-senter for vareproduksjon

  I dag ble «Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre» åpnet på Raufoss, en av de to første katapult-sentrene i Norge. Senteret skal hjelpe bedrifter med å ta ideer raskere fra konsept til marked.

Flere artikler

 • Granskning av varsler i Siva er avsluttet

  Siva ga advokatfirmaet Wikborg Rein i oppdrag å vurdere konkrete forhold tatt opp i varsler gitt til styret i Siva i juni 2016 og desember 2017. Varslene omhandlet forhold knyttet til habilitet, internkontroll og arbeidsmiljø i Siva. Denne granskingen har pågått fra februar til mai 2018.

 • Ny Siva fabrikk skal lage Michelin saus

  Hemmeligheten bak en god saus er kraften, et knippe ildsjeler og en splitter ny innovativ fabrikk. Fabrikken har Siva bygget, på Kongsvinger, og 8. mai åpnet den med gode sauser i glasset