Siva får 50 millioner til industrielle "katapult-sentre"

Monica Mæland besøkte Siva i september 2016 for å diskutere utvikling av ny norsk industri (Foto: Siva).
Monica Mæland besøkte Siva i september 2016 for å diskutere utvikling av ny norsk industri (Foto: Siva).

Statsbudsjettet 2017: Næringsdepartementet har satt av 50 millioner til etablering av testfasiliteter for industrien. Dette er i tråd med Sivas satsingsforslag Norsk Katapult, som skal hjelpe bedrifter på veien fra prototype til produksjon.

Monica Mæland besøkte Siva i september 2016 for å diskutere utvikling av ny norsk industri (Foto: Siva).
Monica Mæland besøkte Siva i september 2016 for å diskutere utvikling av ny norsk industri (Foto: Siva).

Bakgrunnen er at norske bedrifter har et økende behov for testfasiliteter til videreutvikling av ideer fra konseptstadiet til marked. Dette er ofte en kritisk fase der bedriften har behov for å teste, simulere eller visualisere løsningen sin.

— Ved å teste nye løsninger i Norge vil vi korte ned tiden og kostnadene på veien fra idé til marked. Norske testsentre kan derfor være et avgjørende konkurransefortrinn for næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland.

Siva mener den nye satsingen vil føre til raskere markedsintroduksjon av nye produkter og tjenester.

— Siva har fremmet forslag til en slik satsing i to år og vi er svært glade for at regjeringen har fulgt rådene vi har gitt. Vi er også fornøyde med tilliten næringsministeren har vist Siva gjennom å gi selskapet en sentral rolle i etableringen av et nytt virkemiddel for industrien, sier Espen Susegg, administrerende direktør i Siva.

— Satsingen er helt i tråd med Sivas overordnede strategi som går ut på å bidra til industriell utvikling og skape testarenaer for ny og framtidsrettet industri, sier Espen Susegg.

Avansert utstyr og ekspertise i toppklasse

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri har også stor tro på satsingen, og har store forventninger til at den vil stå sentralt innen utvikling av ny norsk industri:

— Katapult-sentrene vil være arenaer der industrielle foretak samarbeider med forskere om å utvikle og kommersialisere gode ideer, nye prosesser og alternative løsninger. Sentrene vil tilby avansert utstyr for testing og pilotering, samt ekspertise i toppklasse og nettverk. Det behøves, om Norge skal henge med i den internasjonale utviklingen, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Fakta om industrielle testanlegg

  • Fasiliteter der bedrifter kan teste, simulere eller visualisere teknologi, komponenter, produkter, tjenester, prosesser eller løsninger
  • Bidrar til raskere omstilling i norsk næringsliv
  • Tidlig og hyppig testing gir raskere og rimeligere innovasjonsprosjekter
  • Raskere markedslansering øker bedriftenes konkurranseevne

Inspirert av britiske «Catapult»

I september besøkte næringsministeren Storbritannia for å se nærmere på den britiske ordningen.

— Vi er inspirerte av den britiske ordningen og er interesserte i erfaringene de har gjort med slike sentre i Storbritannia. Det er mange ulikheter mellom industrien i Norge og andre land, men vi kan lære mye ved å se hvilke grep andre gjør for å øke nyskapingen, sier Mæland.

Regjeringen vil komme nærmere tilbake til innretning i industrimeldingen som blir lagt fram i 2017.

Les mer om Sivas satsingsforslag «Norsk Katapult»