Siva gir kunst til Saviomuseet

Selvportrett av John Savio. Foto: Saviomuseet
Selvportrett av John Savio. Foto: Saviomuseet

Saviomuseet i Sør-Varanger fikk et viktig bidrag til sin samling med arbeid av den kjente kunstneren John Andreas Savio.

Siva var i sin tid med på å etablere Duodjeinstituhtta i Kautokeino og som en del av utsmykningen av bygget fulgte det med en samling Savioverker bestående av tresnitt og unike tegninger som Duodjeinstituhtta har tatt vare på frem til i dag.

Siva solgte i februar sin eiendom i Kautokeino som huset Duodjeinstituhtta og Mattilsynet til Duodjesiida AS. I forbindelse med salget ønsket Siva, i fellesskap med Duodjeinstituhtta, å finne en verdig partner for kunstverk disponert i bygget på slik måte at kunstsamlingen kommer allmennheten best mulig til gode. Det var et naturlig valg å spørre Saviomuseet i Sør-Varanger om de ville huse kunsten, noe de med glede har takket ja til.

Den formelle overlevering skjedde i dag, onsdag 7. september.

Fra venstre; Steinar Pedersen, Geir Reiersen, Inga H. Hætta, Liv A. Svaleng, Håvard Lund og Johnny- Leo Jernsletten
Fra venstre; Steinar Pedersen, Geir Reiersen, Inga H. Hætta, Liv A. Svaleng, Håvard Lund og Johnny- Leo Jernsletten

 

Fra Sivas side deltok seniorrådgiver Geir Reiersen som takket Duodjeinstituhtta for deres innsats i å ha tatt godt vare på kunstsamlingen over lang tid. Duodjeinstituhtta ble representert av Inga Hermansen Hætta.

Reiersen benyttet også anledningen til å ønske Saviomuseet lykke til med deres viktige arbeid med å bevare og vise Savios arbeid til nye generasjoner.

John Andreas Savio

  • Den samiske kunstneren John Andreas Savio levde et kort liv og døde i 1938 - bare 36 år gammel. John Andreas Savio var den første samen som fikk sin egen utstilling i Nasjonalgalleriet. Han arbeidet vesentlig med tresnitt. Hans produksjon var forholdsvis stor, ca. 130 tresnitt, noen lino-snitt og et stort antall tegninger. Han var også den første samen som tok utdannelse innen billedkunst på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Kristiania. Han fikk aldri noe kunstnerisk gjennombrudd i sin levetid, men har etter sin død blitt anerkjent som en av de største samiske kunstnerne.

 

Saviomuseet er et nasjonalt museum som bærer John Andreas Savios navn og huser størsteparten av kunstners arbeid.