Helse og velferd som ny vekstnæring: Muligheter og flaskehalser

Arendalsuka 2016: Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet inviterer til debatt om hva som skal til for å skape nye verdier.

Fakta om arrangementet:

  • Tid: Onsdag 17. august kl. 14-16
  • Sted: Clarion Hotel Tyholmen (Sal A), Arendal
  • Enkel servering
  • Gratis
  • Innleder: Siri Lill Mannes

Du møter Alexandra Bech Gjørv konsernsjef i SINTEF, Arne Norheim administrerende direktør i IBM, Ketil Widerberg leder av Oslo Cancer Cluster, Espen Susegg adm.dir i Siva, Anne Kjersti Fahlvik divisjonsdirektør i Forskningsrådet og Anita Krohn Traaseth adm.dir i Innovasjon Norge.

Global næring med flere norske arbeidsplasser

Vi vil bruke helse og velferd som et utgangspunkt for en diskusjon om hvordan vi skaper vekst og nytt næringsliv. Den norske helsenæringen er voksende og gjør seg bemerket internasjonalt. Kombinasjonen av et godt fungerende helsevesen, høy forskningskvalitet, innovative bedrifter, helseregistre og biobanker gir store muligheter for å skape verdier og en global helsenæring med flere norske arbeidsplasser.

Les mer om arrangementet på Arendalsuka sine nettsider

Dette kan vi oppnå blant annet gjennom smart bruk av IKT, infrastruktur som legger til rette for forskning, innovasjon og vekst, gode koblinger mellom privat og offentlig sektor, samt et offentlig støtteapparat som legger til rette for vekst.

Et koordinert industriløft

Norsk næringsliv trenger en koordinert kraftpakke for omstilling. Teknologirevolusjonen utfordrer bedriftene til å utvikle seg raskere, finne nye forretningsmodeller, produsere på nye måter og vinne nye markeder. Tapte eksportinntekter må erstattes. Vi må utvikle ny industri. Samfunnsutfordringer må løses.

arendalsukaMorgendagens bedrifter trenger mer kompetanse, økt samarbeid og god infrastruktur for å beholde og styrke konkurranseevnen. Det offentlige støtteapparatet må være en sentral samarbeidspartner i dette arbeidet.

Les mer om arrangementet på Arendalsuka sine nettsider