En styrking av Næringshageprogrammet

Næringshagene_illustrasjon-590x472

Ny finansieringsmodell skal gjøre Næringshageprogrammet til et mer effektivt virkemiddel og bidra til raskere utvikling av lokalt og regionalt næringsliv.

Sivas nettverk av innovasjonsselskaper spiller en viktig rolle i den omstillingen norsk næringsliv befinner seg i. Siva ser behov for at disse selskapene organiserer seg i sterkere regionale enheter med større geografisk nedslagsfelt.

Nå spisses Næringshageprogrammet inn mot dette gjennom en ny finansieringsmodell der næringshager med god måloppnåelse og stort utviklingspotensial løftes fram og forsterkes.

 

– Dette er et målrettet arbeid der vi løfter frem gode miljøer og bruker de offentlige tilskuddene der de gir størst effekt. Det vil gjøre Siva til et mer effektivt virkemiddel for lokal og regional næringsutvikling, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva.

Tre nivå

Den nye finansieringsmodellen har tre nivå basert på en rekke kriterier for verdiskaping, måloppnåelse og framtidig potensial. Den nye modellen innebærer en spissing inn mot de miljøene med størst potensial og god måloppnåelse. Som en naturlig følge av dette vil noen miljø også miste sine tilskudd og tas ut av programmet.

 • Nivå 1: 1,5 millioner kroner pr år
 • Nivå 2: 1,1 millioner kroner pr år
 • Nivå 3: 0,8 millioner kroner pr år

 

Modellen innføres fra og med 2. halvår 2016 og får full effekt fra og med 2017.

Den nye modellen innebærer tre ulike nivå for tildeling.
Den nye modellen innebærer tre ulike nivå for tildeling.

Fra 1. januar 2017 vil antallet Sivastøttede næringshager reduseres fra 47 til 39 selskaper fordelt på alle landets regioner. Samtidig økes også Sivas samlede tilskudd til programmet med i overkant av 4 millioner kroner årlig til 39,1 millioner kroner.

I tillegg til Siva bidrar også de enkelte fylkeskommuner med tilskudd til næringshagene under programmet.

Oversikt tildelinger fra 1. halvår 2017:

Nivå 1 (1,5 millioner kroner pr år)

 • Buskerud Næringshage AS, Prestfoss
 • Namdalshagen AS, Namsos
 • Næringshagen i Nordfjord AS (Stryn/Nordfjordeid), Stryn/Nordfjordeid
 • Rørosregionen Næringshage AS, Røros

Nivå 2 (1,1 millioner kroner pr år)

 • Fabrikken Næringshage AS, Sortland

  Faktaboks: Næringshageprogrammet

  • En næringshage samlokaliserer utviklingsorienterte bedrifter for å fremme vekst, samarbeid og utvikling.
  • I næringshagen får bedriftene tilgang til kompetanse, nettverk og et faglig og sosialt fellesskap.
  • Næringshagene skaper verdi for bedriftene, lokalsamfunnet og det regionale næringslivet.
  • Siva er programoperatør og bidrar med kapital, kompetanse og nettverk til næringshagene innenfor programmet.
  • Næringshageprogrammet eies av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fylkeskommunene. Fylkeskommunene er også medfinansiør av programmet.
 • Hallingdal Næringshage AS, Gol
 • Hermetikken Næringshage AS, Vadsø
 • Landsbyen Næringshage AS, Dokka
 • Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark AS, Vågå
 • Lindesnesregionen Næringshage AS, Mandal
 • Magnor Næringshage AS, Magnor
 • Nasjonalparken Næringshage AS, Oppdal
 • Nordkappregionen Næringshage AS, Honningsvåg
 • Næringshagen i Orkdalsregionen AS, Orkanger
 • Næringshagen på Voss AS, Voss
 • Sentrum Næringshage AS, Sandnessjøen
 • Suldal Vekst AS, Sand
 • Sunnmøre Kulturnæringshage AS, Volda
 • Tindved Kulturnæringshage AS, Verdal
 • Valdres Næringshage AS, Fagernes
 • Vest-Telemark Næringshage AS, Kviteseid

Nivå 3 (800 000 kroner pr år)

 • Bølgen Næringshage AS, Kristiansund
 • Fosen Innovasjon AS, Vanvikan
 • Føniks Næringshage AS, Vikebukt
 • Gulen og Masfjorden Næringshage AS, Dalsøyra
 • Halti Næringshage AS, Storslett
 • Kirkenes Næringshage AS, Kirkenes
 • Linken Næringshage AS, Båtsfjord
 • Medvind Næringshage AS, Ølen
 • Nordhordland Næringshage AS, Austrheim
 • Næringshagen i Hardanger AS, Øystese
 • Næringshagen i Østfold AS, Rakkestad
 • Rogaland Ressurssenter AS, Avaldsnes
 • Ryfylke Næringshage AS, Finnøy
 • Sapmi Næringshage AS, Tana
 • Senja Næringshage AS, Finnsnes
 • Sognefjorden Næringshage AS, Aurland
 • Sørlandsporten Næringshage AS, Risør
 • Sør-Østerdal Næringshage AS, Rena

Ut av program

 • Aura Næringshage AS, Sunndalsøra
 • Hammerfest Næringshage AS, Hammerfest
 • Kapp Næringshage AS, Kapp
 • Lister Nyskaping AS, Lyngdal
 • Næringshage Nord AS, Bardufoss
 • Odal Næringshage Utvikling AS, Skarnes
 • Solør Næringshage AS, Flisa
 • Trøndersk Kystkompetanse AS, Dyrvik