Sivas inkubasjonsprogram styrkes med 10 mill. kroner

Fra Stig&Steinsamling. Foto SivaÅge Hojem

 

I inngått budsjettavtale mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig folkeparti styrkes Sivas inkubasjonsprogram med 10 mill. kroner over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett.

 

Sivas inkubatorer gir rom for de gode ideene. Vi er glade for den økte bevilgningen og har tro på at dette vil legge til rette for utvikling av flere, innovative og lønnsomme bedrifter, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva.

I vinter lanserte Siva en satsing på inkubasjon og en ny, differensiert tildelingsmodell innenfor inkubasjonsprogrammet for å forsterke de miljøene med størst uutnyttet potensial og god måloppnåelse. Målet er økt innovasjon og verdiskaping innenfor programmet.

Dette er en målrettet satsing der vi løfter fram gode miljø og bruker de offentlige tilskuddene der de gir størst effekt. Det vil gjøre Siva til et mer effektivt virkemiddel for innovasjon og omstilling, og økt fremtidig verdiskaping. Den nye bevilgningen vil tilføres innovasjonsmiljøer som spiller en viktig regional og nasjonal rolle i den omstillingen Norge er inne i.

Mer enn 30 inkubatorer har i dag status som Sivapartnere og er en del av Sivas nasjonale innovasjonsnettverk.

Hva er inkubasjon?
• Et verktøy for utvikling av nye bedrifter eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter
• En inkubator gir gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere, nettverk og investorer
• Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt utviklingsmiljø som gir ideer rom til å vokse
• Jobber med etablering av nye bedrifter med utgangspunkt i forsknings- og utviklingsmiljø og eksisterende næringsliv.