Sivas inkubasjonsprogram styrkes med 10 mill. kroner

 

I inngått budsjettavtale mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig folkeparti styrkes Sivas inkubasjonsprogram med 10 mill. kroner over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett.

 

"

Sivas inkubatorer gir rom for de gode ideene. Vi er glade for den økte bevilgningen og har tro på at dette vil legge til rette for utvikling av flere, innovative og lønnsomme bedrifter, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva.

"

I vinter lanserte Siva en satsing på inkubasjon og en ny, differensiert tildelingsmodell innenfor inkubasjonsprogrammet for å forsterke de miljøene med størst uutnyttet potensial og god måloppnåelse. Målet er økt innovasjon og verdiskaping innenfor programmet.

Dette er en målrettet satsing der vi løfter fram gode miljø og bruker de offentlige tilskuddene der de gir størst effekt. Det vil gjøre Siva til et mer effektivt virkemiddel for innovasjon og omstilling, og økt fremtidig verdiskaping. Den nye bevilgningen vil tilføres innovasjonsmiljøer som spiller en viktig regional og nasjonal rolle i den omstillingen Norge er inne i.

Mer enn 30 inkubatorer har i dag status som Sivapartnere og er en del av Sivas nasjonale innovasjonsnettverk.

Hva er inkubasjon?
• Et verktøy for utvikling av nye bedrifter eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter
• En inkubator gir gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere, nettverk og investorer
• Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt utviklingsmiljø som gir ideer rom til å vokse
• Jobber med etablering av nye bedrifter med utgangspunkt i forsknings- og utviklingsmiljø og eksisterende næringsliv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte artikler

  • Samarbeid for mer nyskaping

    Vi må få til mer forskning og innovasjon i Oslo og Akershus. Eksisterende bedrifter må bli mer konkurransedyktige og det må etableres flere nye vekstbedrifter. Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva inngått en samarbeidsavtale for å få offentlige virkemidler til å bli mer samordnet og slagkraftige og virke bedre for å nå dette […]

  • En styrking av Næringshageprogrammet

    Ny finansieringsmodell skal gjøre Næringshageprogrammet til et mer effektivt virkemiddel og bidra til raskere utvikling av lokalt og regionalt næringsliv.

Flere artikler