Innovasjonstalen 2016: «Hvordan får vi ny særstilling?»

Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Siva inviterer til Innovasjonstalen 2016. Vi ønsker å dele våre felles betraktninger i den viktige tiden Norge beveger seg inn i.

Tid og sted

 • 31. mai, kl. 14-16
 • Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Norge går fra særstilling til omstilling, og vi vil som nasjonale virkemiddelaktører være viktige bidragsytere i tiden fremover. Det finnes ingen enkel fasit. Det er et nasjonalt løft der alle må bidra. I årets innovasjonstale vil vi komme med refleksjoner til hvordan vi kan bidra til ny, ekspansiv, innovativ og produktiv næringsaktivitet.

For første gang står Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Siva sammen på scenen under Innovasjonstalen.

Meld deg på Innovasjonstalen her

Under Innovasjonstalen 2016 møter du Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, Arvid Hallén, administrerende direktør i Norges forskningsråd og Espen Susegg, administrerende direktør i Siva.
Under Innovasjonstalen 2016 møter du Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, Arvid Hallén, administrerende direktør i Norges forskningsråd og Espen Susegg, administrerende direktør i Siva.

Legger frem strategier

Vi ønsker å se hele forsknings- og innovasjonspolitikken i sammenheng, og hva er vel mer naturlig enn at de tre institusjonene legger frem sine strategier, oppgaver og bidrag. Vi vil drøfte hvordan tjenestene til de tre organisasjonene kan virke sammen for å nå målene som våre eiere har satt oss, og inviterer deg til en opplevelse i Marmorsalen i Sentralen, Oslos nye scene og verksted for kreative krefter innen kultur og innovasjon.

Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Siva er regjeringens sentrale virkemiddelaktører for innovasjon og næringsutvikling. Vi har midler og verktøy som bidrar til å utvikle og styrke bedriftene vi skal leve av fremover. For å få til et nasjonalt løft og bringe landet over i ny særstilling, vil vi samarbeide tettere enn noensinne og sikre at vi trekker i samme retning.

Du møter

 • Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge
 • Arvid Hallén, administrerende direktør i Norges forskningsråd
 • Espen Susegg, administrerende direktør i SIVA

Etter Innovasjonstalen inviterer vi til grilling i bakgården til Innovasjon Norge i Akersgata 13 (rett over gaten fra Sentralen).

Meld deg på Innovasjonstalen her

Kontaktpersoner

Innovasjon Norge
Kristin Welle-Strand, kommunikasjonsdirektør,
934 58 303 / krwel@innovasjonnorge.no
Twitter: @kwellestrand

Norges forskningsråd
Maria Ekornes Myhre, kommunikasjonsrådgiver,
994 12 707 / mem@forskningsradet.no
Twitter: @memyhre

Siva
Roy Strømsnes, kommunikasjonsdirektør,
909 33 114 / roy.stromsnes@siva.no
Twitter: @rstroms

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]