Sammenslåing for større vekstkraft i Rogaland

Anne Cathrin Østebø er ansatt som administrerende direktør i det nystartede selskapet Validé (FOTO: Asbjørn Jensen/ UiS).
Anne Cathrin Østebø er ansatt som administrerende direktør i det nystartede selskapet Validé (FOTO: Asbjørn Jensen/ UiS).

Ipark og Preinkubator TTO samler kreftene og stifter et nytt felles selskap. 

Anne Cathrin Østebø er ansatt som administrerende direktør i det nystartede selskapet Validé (FOTO: Asbjørn Jensen/ UiS).
Anne Cathrin Østebø er ansatt som administrerende direktør i det nystartede selskapet Validé (FOTO: Asbjørn Jensen/ UiS).

Regionens forsknings- og innovasjonsmiljø går sammen om en storsatsing på Innovasjon når Ipark og Prekubator TTO slår seg sammen. Et nytt felles selskap ble stiftet 15. desember 2015, og vil ha 20 ansatte og en egenkapital på 25 mnok. Selskapet har fått navnet Validé, og vil være operativt fra årsskiftet.
Anne Cathrin Østebø (41) er tilsatt som administrerende direktør i det nye innovasjonsselskapet på Ullandhaug.

Validere + Verdi + Idé

Selskapet har sterke og engasjerte eiere i ryggen gjennom Universitetet i Stavanger, Rogaland fylkeskommune, Stavanger universitetssjukehus, IRIS, Nofima, Statoil, SIVA og Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark. Selskapet skal være en viktig aktør i den regionale og nasjonale omstillingen for ny næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Den nye innovasjonssatsningen favner både næringslivsgründere og forskningsbasert innovasjon og næringsutvikling. Selskapet skal utvikle næringsklynger samt skaffe tilveie tidlig-finansiering for utvikling og vekst i selskap som etableres. Selskapet deltar i regjeringens nye pre-såkornordning.

Selskapsnavnet Validé er knyttet til selskapets hovedfokus: å skape verdier med utgangspunkt i de beste idé-ene. Validere + Verdi + Idé = Validé.
Selskapets styre er konstituert med Per Ramvi som styreleder og Solveig Ege Tengesdal, Odd Torland, Siri Espedal Kindem og Hans Tore Frydnes som styremedlem.

Espen Susegg, administrerende direktør i Siva (FOTO: Lasse Berre).
Espen Susegg, administrerende direktør i Siva (FOTO: Lasse Berre).

Akademia, næringsliv og kapital

Siva er representert i styret til Ipark og har deltatt i prosessen rundt sammenslåing.

– Etablering av et slagkraftig innovasjonsselskap i Stavanger-regionen vil gi økt innovasjonstakt og mer nyskaping. Etableringen av Validé har høy relevans gitt de økonomiske utfordringene regionen står ovenfor. Vi har stor tro på at Validé, som representerer både akademia, næringsliv og kapital, vil være en pådriver for gründerskap og knoppskyting i Stavanger og Rogaland, sier Espen Susegg, administrerende direktør i Siva.

Validé skal:

  • Øke synligheten og styrke betydningen av nyskapingsarbeidet i hele regionen
  • Styrke kontakten mellom FoU miljøene og næringslivet
  • Gi bedre helhetlige løsninger for finansiering av oppstartbedrifter
  • Sikre en enhetlig og profesjonell porteføljeforvaltning
  • Videreutvikle internasjonale nettverk