20 millioner til Sivas innovasjonsprogram i budsjettforliket

SIVA_BERRE_BR23763

Mandagens enighet mellom regjeringspartiene (H og FrP) og støttepartiene (V og KrF) er gledelige nyheter for Siva-støttede innovasjonsselskaper.

Et varslet kutt på 14 millioner ble justert opp med 20 millioner etter forhandlinger og innebærer dermed at Sivas innovasjonsprogram økes med seks millioner.

SIVA_BERRE_BR23763
Sivasjef Espen Susegg er fornøyd med endringene i budsjettavtalen for 2016. (Foto: Lasse Berre).

– Økt satsing på inkubasjon og innovasjonsmiljøer betyr mer nyskaping og raskere omstilling av næringslivet i Norge. Dette er en anerkjennelse av det gode arbeidet som utføres i Sivas innovasjonsselskaper og vil til sjuende og siste gjøre det enklere å være gründer i Norge, sier Espen Susegg, administrerende direktør i Siva. ​

Økt krav til effektivisering

Sivas programvirksomhet finansieres gjennom midler fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Fra NFD ble Siva forespeilet en reduksjon på fire millioner. Det er denne budsjettposten som har økt. Det varslede kuttet på 10 millioner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet står ved lag i den ferdigforhandlede avtalen. Kravene fremover skjerpes også ytterligere gjennom økt effektiviseringskrav.

– Vi i Siva tar opp i oss kravet til økt effektivitet, samtidig som det må forventes at ressursene i økende grad settes inn der hvor de har størst effekt. Endringene i forhandlingsresultatet vil ikke endre forventingen til dokumentert effekt eller økt grad av prioritering fra Sivas side. Tvert imot må tempoet på dette arbeidet økes, sier Espen Susegg i en ytterligere kommentar.

Snur varslet kutt til økning

Også Daniel Ras Vidal i Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge er svært begeistret:

– Budsjettforliket snur et varslet kutt til en økning for mer innovasjon. Det betyr potensiell opptur for flere vekstbedrifter som utvikles hos Siva-partnerne rundt om i Norge. Økningen bør brukes til å etablere “Norsk Akseleratorprogram”, piloten som nå er under utvikling av flere FIN-medlemmer. Det vil sette fart på omstillingen og koble etablert næringsliv med nyskaperne, sier Daniel Ras-Vidal i FIN.

Les hele budsjettavtalen her.