To nye ledere i Siva

direktører

Siva har i dag ansatt Kjerstin Spjøtvoll som direktør for innovasjon og Randi Glørstad som direktør for virksomhetsstyring.

De nye ansettelsene kompletterer Sivas nye ledergruppe og vil være viktige drivere i Sivas videre arbeid for innovasjon og næringsvekst over hele landet.

– Ansettelsen av Kjerstin Spjøtvoll og Randi Glørstad gir Siva et stort kompetanseløft. Dette er kompetente og engasjerte ledere som brenner for nyskaping. De får nøkkelroller i Sivas videre arbeid for utvikling og omstilling av det norske næringslivet, sier administrerende direktør i Siva Espen Susegg.

– Aldri har Sivas rolle innen næringsutvikling vært mer aktuell enn i dag, sier Randi Glørstad, Sivas nye direktør for virksomhetsstyring.

Kjerstin Spjøtvoll er nyansatt direktør for innovasjon i Siva.
Kjerstin Spjøtvoll er nyansatt direktør for innovasjon i Siva.

Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon

Kjerstin Spjøtvoll kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i administrasjonsavdelingen til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Hun har hatt flere ulike lederroller i NFD de siste ti årene, blant annet som ekspedisjonssjef i Forsknings- og innovasjonsavdelingen. I denne tiden har hun også opparbeidet seg solid kjennskap til Sivas virksomhet og de øvrige virkemiddelaktørene fra et eierperspektiv.

Følg oss: Siva på Facebook
Følg oss: Siva på Twitter

Randi Glørstad er nyansatt direktør for virksomhetsstyring i Siva.
Randi Glørstad er nyansatt direktør for virksomhetsstyring i Siva.

Randi Glørstad, direktør for virksomhetsstyring

Randi Glørstad kommer fra stillingen som direktør for storkunder ERP og Lønn, Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS. Hun har tidligere erfaring som CFO og fungerende CEO hos Resman AS og har fulgt selskapet gjennom en stor vekstfase. Hun har også vært finans- og kredittsjef hos E A Smith AS.

De to nye direktørene kompletterer Sivas nye ledergruppe i arbeidet med å realisere selskapets nye strategi.

– Jeg har fulgt Siva med stor interesse i mange år. Aldri har Sivas rolle innen næringsutvikling vært mer aktuell enn i dag. Jeg gleder meg til å bli med Siva inn i fremtiden, sier Glørstad i en kommentar. 

Sivas nye ledergruppe består av fem personer:

  • Espen Susegg (42), administrerende direktør
  • Lise Bartnes Aalberg (51), direktør eiendom
  • Kjerstin Spjøtvoll (48), direktør innovasjon
  • Randi Glørstad (40), direktør virksomhetsstyring
  • Roy Strømsnes (39), direktør kommunikasjon