To nye ledere i Siva

Siva har i dag ansatt Kjerstin Spjøtvoll som direktør for innovasjon og Randi Glørstad som direktør for virksomhetsstyring.

De nye ansettelsene kompletterer Sivas nye ledergruppe og vil være viktige drivere i Sivas videre arbeid for innovasjon og næringsvekst over hele landet.

– Ansettelsen av Kjerstin Spjøtvoll og Randi Glørstad gir Siva et stort kompetanseløft. Dette er kompetente og engasjerte ledere som brenner for nyskaping. De får nøkkelroller i Sivas videre arbeid for utvikling og omstilling av det norske næringslivet, sier administrerende direktør i Siva Espen Susegg.

– Aldri har Sivas rolle innen næringsutvikling vært mer aktuell enn i dag, sier Randi Glørstad, Sivas nye direktør for virksomhetsstyring.

Kjerstin Spjøtvoll er nyansatt direktør for innovasjon i Siva.
Kjerstin Spjøtvoll er nyansatt direktør for innovasjon i Siva.

Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon

Kjerstin Spjøtvoll kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i administrasjonsavdelingen til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Hun har hatt flere ulike lederroller i NFD de siste ti årene, blant annet som ekspedisjonssjef i Forsknings- og innovasjonsavdelingen. I denne tiden har hun også opparbeidet seg solid kjennskap til Sivas virksomhet og de øvrige virkemiddelaktørene fra et eierperspektiv.

Følg oss: Siva på Facebook
Følg oss: Siva på Twitter

Randi Glørstad er nyansatt direktør for virksomhetsstyring i Siva.
Randi Glørstad er nyansatt direktør for virksomhetsstyring i Siva.

Randi Glørstad, direktør for virksomhetsstyring

Randi Glørstad kommer fra stillingen som direktør for storkunder ERP og Lønn, Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS. Hun har tidligere erfaring som CFO og fungerende CEO hos Resman AS og har fulgt selskapet gjennom en stor vekstfase. Hun har også vært finans- og kredittsjef hos E A Smith AS.

De to nye direktørene kompletterer Sivas nye ledergruppe i arbeidet med å realisere selskapets nye strategi.

– Jeg har fulgt Siva med stor interesse i mange år. Aldri har Sivas rolle innen næringsutvikling vært mer aktuell enn i dag. Jeg gleder meg til å bli med Siva inn i fremtiden, sier Glørstad i en kommentar. 

Sivas nye ledergruppe består av fem personer:

 • Espen Susegg (42), administrerende direktør
 • Lise Bartnes Aalberg (51), direktør eiendom
 • Kjerstin Spjøtvoll (48), direktør innovasjon
 • Randi Glørstad (40), direktør virksomhetsstyring
 • Roy Strømsnes (39), direktør kommunikasjon

Kontaktpersoner

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]