Ny solcelleproduksjon på Herøya

wafer

Elkem Solar ønsker å gjenåpne REC-fabrikken på Herøya i Porsgrunn og skape 80 nye arbeidsplasser.

Elkem Solar er enig med konkursboet etter REC om en opsjon for å utvikle wafer-produksjon på Herøya, og annonserte i dag at selskapet vil gjenåpne fabrikken.

Fra venstre; adm. dir. i Siva Espen Susegg, statsråd Tord Lien, direktør i Elkem Solar Inge Grubben og ordfører Øystein Beyer på visning i de gamle REC-lokalene. Foto: Anne Lognvik, NRK
Fra venstre; adm. dir. i Siva Espen Susegg, statsråd Tord Lien, direktør i Elkem Solar Inge Grubben og ordfører Øystein Beyer på visning i de gamle REC-lokalene.
Foto: Anne Lognvik, NRK

– Dette er grønn omstilling i praksis. Vi får til ny industriproduksjon i tomme lokaler, teknologiutvikling innen fornybar energi og 70-80 nye arbeidsplasser, sier administrerende direktør i Elkem Solar Inge Grubben-Strømnes. Han tror en satsing på Herøya også vil gi et titall indirekte arbeidsplasser fra 2016 og at det er rom for ytterligere vekst.

Siva, som er et statlig foretak som investerer i næringsbygg for å redusere risiko ved nyetablering, er allerede engasjert og vil bidra til at prosjektet blir realisert.

Lise

– Siva var utløsende for etablering av solcelleindustrien i Norge på starten av 2000-tallet, og vi ønsker å bidra til at ny virksomhet kan utnytte den kompetansen og infrastrukturen som er bygget opp. Initiativet fra Elkem Solar på Herøya vil ha stor betydning både regionalt og nasjonalt og vi ser fram til et videre samarbeid, sier eiendomsdirektør i Siva Lise Bartnes Aalberg

– Satsingen på Herøya blir en forlengelse av produksjonen vi har i Kristiansand. Sammen med Elkem-Solar-teknologien, vil teknologiutviklingen på Herøya inngå i verdens mest energi-og klimaeffektive verdikjede for solceller, sier Grubben-Strømnes.

Skal være i drift i 2016

Det neste halve året skal Elkem Solar bruke på å skaffe oversikt over kostnader og vurdere lokaler, utstyr og fremtidig organisering. Allerede nå er det klart at anlegget og teknologien må oppgraderes for flere hundre millioner kroner. Ambisjonen er å ha drift i de gamle industrilokalene på Herøya allerede første halvår 2016. Grubben-Strømnes understreker at Elkem Solar trenger velvilje og innsats fra både lokale og nasjonale myndigheter for å realisere prosjektet.

– Dette er et prosjekt med betydelig risiko. Vi trenger politikere som forstår og verdsetter betydningen av norsk industri. Vi trenger også hjelp fra virkemiddelaktører, sier han.

Inge Grubben-Strømnes er svært glad for at Siva har stilt opp som en partner for Elkem Solar på Herøya, og jobber nå for å skaffe flere støttespillere.

– Vi vil også ha behov for samarbeid med aktører som Enova og Innovasjon Norge som kan gi støtte til utvikling og samarbeid med NAV for å tak i riktig kompetanse, sier han.

Det er verkssjefen ved Elkem Solar Kristiansand, Geir Ausland, som skal lede satsingen på Herøya.

For flere kommentarer kontakt:

Inge Grubben-Strømnes, administrerende direktør, Elkem Solar: 977 19 972