Innovasjonsselskapene i Bergen samles

Bergen

Høgskolen i Bergen og Siva går inn på eiersiden i Bergen Teknologioverføring AS (BTO). Det betyr en sterkere forankring og større ambisjoner for innovasjonsprosjekter i Bergensregionen.

Ambisjonen er å gjøre BTO til Bergensregionens operative tyngdepunkt for kunnskapsintensiv nyskaping.

– Vi har nå samlet mange sentrale aktører i Bergen som har innovasjon og kommersialisering av forskning og utvikling på dagsorden. I tillegg har vi fått med oss en viktig nasjonal aktør gjennom Siva. BTO vil i enda større grad bli det verktøyet og den arenaen som skal hjelpe aktørene å nå sine mål innenfor innovasjon. BTO utvider sitt nettverk og kapasitet. Flere aktører kan samarbeide om gode prosesser og modeller, sier Eivind Hansen, styreleder i BTO.

Overtar inkubator og medisinstudier

Som et resultat av den nye eierskapsmodellen tar BTO over Nyskapingsparken Inkubator og deler av Innovest sin portefølje. Det betyr at BTO overtar ansvaret for å huse Nyskapingsparkens 41 inkubatorbedrifter og får oppfølgingsansvaret for innovasjonsbedrifter i Innovest portefølje. BTO har fra før ansvaret for bedrifter i Bergen Biomedisinske Inkubator.

– Høgskolen i Bergen ser at Bergensregionen trenger ett tyngdepunkt og en drivkraft for innovasjon. I dag er dette ansvaret fordelt mellom flere aktører, blant andre Høgskolen i Bergen ved Senter for Nyskaping og Bergen Teknologioverføring (BTO). Det er viktig å skape et koordinert og samordnet innovasjonssystem, det er derfor naturlig for Høgskolen i Bergen å gå inn på eiersiden i BTO og overføre driften av inkubatoren Nyskapingsparken til BTO. Det vil gi HiB mulighet til å videreutvikle vår satsing på innovasjon og entreprenørskap som forsknings- og undervisningstema. Vi ønsker blant annet en forsterket innsats på studentbedrifter og studentinkubasjon i samarbeid med Nyskapingsparken, sier Gro Anita Fonnes Flaten, forskningsdirektør ved HiB.

Siva tilrettelegger for nyskaping gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon.

Som strategisk eier i BTO ønsker Siva å bidra til at ideer fra akademia blir kommersialisert, samt at også næringslivet, herunder de vitale klyngemiljøene i regionen, kan få en tett interaksjon med selskapet, sier Jarle Holberg, seksjonsleder i Siva.

– BTO er en instrumentell innovasjonsaktør i Bergensregionen og vi ser frem til å samarbeide og gi vårt bidrag til at BTO skal være en kraftfull innovasjonsplattform som utvikler næringslivet sier Holberg.

Anders Haugland, administrerende direktør i BTO, er godt fornøyd med at antall eiere økes fra tre til fem og at deres ambisjoner er store:

Anders Haugland, adm. direktør i BTO
Anders Haugland, adm. direktør i BTO

– Eierskapsendringen vi nå har gjennomført er en realisering av deler av BTOs langsiktige strategi. Vi har jobbet hardt og lenge for å få dette til, og når det nå løser seg er det med stor tilfredshet. Vi gleder oss til å operasjonalisere det nye mandatet og til å sørge for at BTO i enda sterkere grad er rigget for å ta posisjonen som den sterkeste, synligste og mest effektive operasjonelle kraften i økosystemet for nyskaping i vår region.

 

Kontaktinformasjon
Anders Haugland, adm. direktør, BTO, telefon 926 02 381, e-post Anders.Haugland@bergento.no

Gro Anita Fonnes Flaten, forskningsdirektør, Høgskolen i Bergen, telefon 55 58 78 13, e-post Gro.Anita.Fonnes.Flaten@hib.no

Jarle Holberg, seksjonsleder i Siva, telefon 901 94 499, e-post jarle.holberg@siva.no

Kjetil Myhren-Berge, kommunikasjonssjef, BTO, telefon 452 06 896, e-post Kjetil.Myhren-Berge@bergento.no