Innovasjonsselskapene i Bergen samles

Høgskolen i Bergen og Siva går inn på eiersiden i Bergen Teknologioverføring AS (BTO). Det betyr en sterkere forankring og større ambisjoner for innovasjonsprosjekter i Bergensregionen.

Ambisjonen er å gjøre BTO til Bergensregionens operative tyngdepunkt for kunnskapsintensiv nyskaping.

– Vi har nå samlet mange sentrale aktører i Bergen som har innovasjon og kommersialisering av forskning og utvikling på dagsorden. I tillegg har vi fått med oss en viktig nasjonal aktør gjennom Siva. BTO vil i enda større grad bli det verktøyet og den arenaen som skal hjelpe aktørene å nå sine mål innenfor innovasjon. BTO utvider sitt nettverk og kapasitet. Flere aktører kan samarbeide om gode prosesser og modeller, sier Eivind Hansen, styreleder i BTO.

Overtar inkubator og medisinstudier

Som et resultat av den nye eierskapsmodellen tar BTO over Nyskapingsparken Inkubator og deler av Innovest sin portefølje. Det betyr at BTO overtar ansvaret for å huse Nyskapingsparkens 41 inkubatorbedrifter og får oppfølgingsansvaret for innovasjonsbedrifter i Innovest portefølje. BTO har fra før ansvaret for bedrifter i Bergen Biomedisinske Inkubator.

– Høgskolen i Bergen ser at Bergensregionen trenger ett tyngdepunkt og en drivkraft for innovasjon. I dag er dette ansvaret fordelt mellom flere aktører, blant andre Høgskolen i Bergen ved Senter for Nyskaping og Bergen Teknologioverføring (BTO). Det er viktig å skape et koordinert og samordnet innovasjonssystem, det er derfor naturlig for Høgskolen i Bergen å gå inn på eiersiden i BTO og overføre driften av inkubatoren Nyskapingsparken til BTO. Det vil gi HiB mulighet til å videreutvikle vår satsing på innovasjon og entreprenørskap som forsknings- og undervisningstema. Vi ønsker blant annet en forsterket innsats på studentbedrifter og studentinkubasjon i samarbeid med Nyskapingsparken, sier Gro Anita Fonnes Flaten, forskningsdirektør ved HiB.

Siva tilrettelegger for nyskaping gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon.

"

Som strategisk eier i BTO ønsker Siva å bidra til at ideer fra akademia blir kommersialisert, samt at også næringslivet, herunder de vitale klyngemiljøene i regionen, kan få en tett interaksjon med selskapet, sier Jarle Holberg, seksjonsleder i Siva.

"

– BTO er en instrumentell innovasjonsaktør i Bergensregionen og vi ser frem til å samarbeide og gi vårt bidrag til at BTO skal være en kraftfull innovasjonsplattform som utvikler næringslivet sier Holberg.

Anders Haugland, administrerende direktør i BTO, er godt fornøyd med at antall eiere økes fra tre til fem og at deres ambisjoner er store:

Anders Haugland, adm. direktør i BTO
Anders Haugland, adm. direktør i BTO

– Eierskapsendringen vi nå har gjennomført er en realisering av deler av BTOs langsiktige strategi. Vi har jobbet hardt og lenge for å få dette til, og når det nå løser seg er det med stor tilfredshet. Vi gleder oss til å operasjonalisere det nye mandatet og til å sørge for at BTO i enda sterkere grad er rigget for å ta posisjonen som den sterkeste, synligste og mest effektive operasjonelle kraften i økosystemet for nyskaping i vår region.

 

Kontaktinformasjon
Anders Haugland, adm. direktør, BTO, telefon 926 02 381, e-post Anders.Haugland@bergento.no

Gro Anita Fonnes Flaten, forskningsdirektør, Høgskolen i Bergen, telefon 55 58 78 13, e-post Gro.Anita.Fonnes.Flaten@hib.no

Jarle Holberg, seksjonsleder i Siva, telefon 901 94 499, e-post jarle.holberg@siva.no

Kjetil Myhren-Berge, kommunikasjonssjef, BTO, telefon 452 06 896, e-post Kjetil.Myhren-Berge@bergento.no

 

 

 

 

 

 

Relaterte artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Flere innledere klare for Sivakonferansen

  Under Sivakonferansen 5. juni samler vi en rekke nøkkelpersoner fra politikk, næring, finans og digitalisering for å løfte fram kunnskap, engasjement og beste praksis. 

 • Enighet mellom Siva og Nordic Pharma

  Siva og Nordic Pharma kom 6. februar til enighet om overtakelse av industrianlegget i Kaldfjord. Partene ble enige om en avtale som innebærer at Nordic Pharma kjøper den delen av industrianlegget som selskapet i dag leier hos Siva. Forhandlingene skjøt fart da partene på ny kom sammen 5. og 6. februar i Bodø. Etter at samtalene […]

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]