Næringshagene får 30 millioner ekstra til utvikling av norsk næringsliv

Siva har valgt ut fem samarbeidsprosjekt som skal gi nye læringsarenaer og bidra til omstilling og utvikling.  

I mai utfordret Siva sine næringshager til å foreslå gode utviklingsprosjekt for økt verdiskaping og tettere regionale samarbeid mellom aktørene i næringslivet. Fem av disse prosjektene blir nå realisert og får en ekstrabevilgning på til sammen 30 millioner kroner fordelt på tre år.

Espen Susegg, administrerende direktør i Siva.
Espen Susegg, administrerende direktør i Siva.

— Fellesnevneren for disse fem prosjektene er at de skal drives fram av aktører som har gode nettverk og utfyllende kompetanse innen bedriftsutvikling og kommersialisering i sine regioner. Vi håper satsingen resulterer i et bedre tjenestetilbud ut til sluttbrukerne og en forsterkning av næringshagenes posisjon som en attraktiv og foretrukket samarbeidspartner for forretningsutvikling i sin region, sier Espen Susegg, administrerende direktør i Siva.

De ekstra midlene deles ut av Siva på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

— Næringshagene er viktige for små og mellomstore bedrifter over hele landet, og spesielt i distriktsnorge. Pengene vil bidra til å møte næringslivets økende behov for omstilling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det nasjonale næringshageprogrammet består i dag av 46 utviklingsorienterte bedriftsfellesskap i hele landet.

 

Ansatte i de fire næringshagene i Midt-Norge møttes tidligere i år på Orkla Gjestegård.
Ansatte i de fire næringshagene i Midt-Norge møttes tidligere i år på Orkla Gjestegård.

PROSJEKT 1: «KRAFTSENTER MIDT-NORGE»

Prosjektleder:
Sigrid Jansen, Rørosregionen Næringshage

Deltakere:
Rørosregionen Næringshage, Trøndersk Kystkompetanse, Orkdalsregionen Næringshage og Nasjonalparken Næringshage.

Beskrivelse:
De fire næringshagene skal utvikle næringslivet i sin region gjennom å tilby ekspertise og tjenester innen bedriftsutvikling. Prosjektet har et geografisk nedslagsfelt som dekker 25 kommuner i tre fylker.

Tildeling:
6,0 mill. kr. i prosjektperioden.

 

PROSJEKT 2: «GRÜNDERAKADEMIET»

Prosjektleder:
Ivar Tjønsø, Fabrikken Næringshage.

Beskrivelse:
Gjennom dette prosjektet skal Fabrikken Næringshage utvikle konseptet «Gründerakademiet» – et nytt verktøy og en metode for kommersialisering tilpasset de ulike fasene gründeren er i. Arbeidet skal skje i tett samarbeid med andre næringshager i Siva-nettverket. Dette verktøyet skal kunne tas i bruk av alle Sivas innovasjonsselskap og dermed gi oppstartere et mer attraktivt tilbud innen forretningsutvikling.

Tildeling:
4 mill. kr. i prosjektperioden.

 

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker og statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Per Willy Amundsen hadde med seg gode nyheter til Husøy på lørdag.
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker og statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Per Willy Amundsen hadde med seg gode nyheter til Husøy på lørdag.

PROSJEKT 3: «KRAFTSENTER TROMS»

Prosjektleder:
Åsta Sortland, Senja Næringshage.

Deltakere:
Senja Næringshage, Halti Næringshage og Næringshagen i Målselv.

Beskrivelse:
Tjenestetilbudet i de tre næringshagene har i utgangspunktet mange likhetstrekk. Gjennom dette samarbeidet vil de dra nytte av hverandres ekspertise og samtidig få et bredere geografisk nedslagsfelt. Målet er å skape et sterkt utviklingsmiljø som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen forretningsutvikling til hele regionen.

Tildeling:
3,5 mill. kr. i prosjektperioden.

 

Sissel Bjørkhaug og Frode Rokne fra Næringshagen på Voss orienterer statsminister Erna Solberg om planene for å utvide tjenestetilbudet til gründerne.
Sissel Bjørkhaug og Frode Rokne fra Næringshagen på Voss orienterer statsminister Erna Solberg om planene for å utvide tjenestetilbudet til gründerne.

PROSJEKT 4: «KRAFTSENTER VOSS»

Prosjektleder:
Frode Rokne, Næringshagen på Voss.

Beskrivelse:
Næringshagen på Voss skal øke den regionale verdiskapingen gjennom å tilby ekspertise og tjenester innen bedriftsutvikling i og rundt Voss. Dette prosjektet gir dem mulighet til å utvide sitt geografiske nedslagsfelt og utarbeide et kompetansesenter for næringslivet i området. De skal også styrke «Gründerhjelpa», som er næringshagens program for nyetablerere.

Næringshagen på Voss har også identifisert flere aktuelle samarbeidskommuner som det skal inngås avtaler med. Dette inngår som en del av næringshagens vekststrategi.

Tildeling:
6,0 mill. kr. i prosjektperioden.

 

Stortingsrepresentant Arne Kambre (H) gav Anne Kristin Helgeland (Rogaland Ressurssenter) og Laila Steine (Suldal Vekst) de gode nyhetene.
Stortingsrepresentant Arne Kambe (H) gav Anne Kristin Helgeland (Rogaland Ressurssenter) og Laila Steine (Suldal Vekst) de gode nyhetene.

PROSJEKT 5: «KRAFTSENTER ROGALAND»

Prosjektleder:
Laila Steine, Suldal Vekst.

Deltakere:
Suldal Vekst, Vindafjord Næringshage, Rogaland Ressurssenter og Ryfylke Næringshage.

Beskrivelse:
De fire næringshagene går under samlebetegnelsen Næringshagene i Rogaland. De er en del av «Rogalandsmodellen» sammen med Ipark og andre innovasjonsselskap i fylket. Gjennom dette prosjektet skal de utvikle næringslivet i sin region ved å øke sitt geografiske nedslagsfelt og utvikle mer effektive arbeidsmetoder for innovasjon.

Tildeling:
6,0 mill. kr. i prosjektperioden.

 

Relaterte artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]

 • Flere innledere klare for Sivakonferansen

  Under Sivakonferansen 5. juni samler vi en rekke nøkkelpersoner fra politikk, næring, finans og digitalisering for å løfte fram kunnskap, engasjement og beste praksis. 

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]