Nytt styre i Næringshagene i Norge

Laila Steine er ny styreleiar i Foreningen Næringshagene i Norge. Foreningen Næringshagene i Norge er eit nasjonalt nettverk, og har i overkant av 50 næringshager over heile landet, dei aller fleste er tatt opp i det nasjonale næringshageprogrammet til Siva og er ein Siva-partnar.

Laila Steine er dagleg leiar i Suldal Vekst, som er ein av næringshagane i nettverket. No skal ho leie arbeidet med å utvikle nettverket.

– Det skjer stor verdiskaping i og rundt næringshagemiljøa i Norge, seier den nyvalde styreleiaren.

Den nyvalde styreleiaren i Næringshagane i Norge, Laila Steine.
Den nyvalde styreleiaren i Næringshagane i Norge, Laila Steine.

Ho meiner det framover blir viktig å jobbe for framleis gode vekstvilkår for næringshagane og bli enno betre på å synliggjere resultat i og gjennom bedrifter som er del av næringshageprogrammet.

Næringshagane bidrar til bedriftsetablering, vidareutvikling og vekst i små og mellomstore bedrifter, og er ein arena for  næringsutvikling der talent, idéar og prosjekt møter profesjonell bistand til å orientere seg i verkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéar, arbeide med marknaden og finne kapital. Næringshagane tilbyr også attraktive forretningslokaler som er tilrettelagt for samspel mellom bedrifter.

– Næringshagane har vist seg å ha positiv effekt for bedrifts- og samfunnsutvikling i distrikta, meiner Laila Steine og legg vekt på at det er viktig å oppretthalde og forsterke utviklingsmiljø som legg til rette for nyskaping og vekst – også i distrikta.

Nasjonal programoperatør for næringshageprogrammet er Siva, medan næringshageprogrammet er eigd av KMD og fylkeskommunen i fellesskap.

Med seg i styret får Laila Steine Stig Hansen frå Nordkapp Næringshage, som går frå å vere styremedlem til å bli nestleiar. Tina Lihaug Selbæk frå Nasjonalparken Næringshagen, Gudmund Brekko frå Hallingdal Næringshage og Borge Nordfjeld frå Magnor Næringshage. Varamedlemmer er Berit Arntsen, Næringshagen i Orkdalsregionen og Åsta Sortland, Senja Næringshage.

Kontakt gjerne nyvald styreleiar Laila Steine, mob 97 775 757

Relaterte artikler

 • Rekordresultat for Sivas inkubatorer og næringshager

  Sivas innovasjonsselskaper er i sterk vekst. I perioden 2012-2015 har bedrifter tilknyttet Sivas inkubatorer og næringshager generert 37,3 milliarder i verdiskaping. I fjor tok inkubatorene inn over 70 % flere nye bedrifter enn året før. Næringshagene hadde en tilsvarende økning på 47 %.

 • En styrking av Næringshageprogrammet

  Ny finansieringsmodell skal gjøre Næringshageprogrammet til et mer effektivt virkemiddel og bidra til raskere utvikling av lokalt og regionalt næringsliv.

Flere artikler

 • Ledige stillinger i Siva

  Vi søker engasjerte medarbeidere som vil være med å rigge Siva for fremtiden. Vi tilbyr en spennende og variert arbeidshverdag i et selskap med et viktig samfunnsoppdrag.

 • Utbygging av Astafjord Industrier er ferdigstilt

  Kassefabrikken skal betjene leveranser til Astafjord Slakteri, men har mulighet for utvidet kundekrets på sikt. Olje- og melfabrikken er i utgangspunktet basert på råstoff fra Astafjord Slakteri.