Næringshagene i Sør-Trøndelag inngår samarbeidsavtale

Bedrifter som bærer dette merket er de fremste pådriverne for innovasjon og nyskaping i Norge.
Bedrifter som bærer dette merket er de fremste pådriverne for innovasjon og nyskaping i Norge.

De fire næringshagene Trøndersk Kystkompetanse, Næringshagen i Orkdalsregionen, Nasjonalparken Næringshage og Rørosregionen Næringshage møttes i slutten av mai og resultatet ble en samarbeidsavtale.

Ansatte i de fire næringshagene; Trøndersk Kystkompetanse, Næringshagen i Orkdalsregionen, Rørosregionen Næringshage og Nasjonalparken Næringshage. Foto: Steinar Larsen
Ansatte i de fire næringshagene; Trøndersk Kystkompetanse, Næringshagen i Orkdalsregionen, Rørosregionen Næringshage og Nasjonalparken Næringshage.
Foto: Steinar Larsen

Avtalen som er inngått omfatter et løpende samarbeid i form av informasjonsutveksling og kontakt mellom de fire miljøene, samt grunnlaget for å inngå mer forpliktende samarbeid om enkelte prosjekt.

Økt verdiskaping

Hovedmålet er å bygge et sterkt utviklingsmiljø basert på Sivas næringshagestruktur i de fire regionene de arbeider i. Samarbeide for å styrke næringshagenes omdømme og synliggjøre næringshagene som tydelige og attraktive innovasjonsnav i distrikts-Norge. Målet er økt verdiskaping i næringslivet i distriktene.

– Et felles nettverk for deling av metodikk, kompetanse og kapasitet vil gjøre næringshagene enda mer relevante og oppdaterte i forhold til næringslivets behov og utfordringer. Samarbeid og felles aktiviteter skal styrke omdømme og attraktiviteten vår, sier daglig leder Sigrid M. Jansen i Rørosregionen Næringshage.

– Vår jobb er å være til nytte for bedriftene i regionene våre

– Gjennom å dele nettverk og kompetanse tror vi at vi blir bedre. Derfor har vi inngått en samarbeidsavtale.

Mulige samarbeidsområder vil kunne være:

  • Effektiv utnyttelse av erfaring, nettverk og kapasitet på tvers av det enkelte næringshageselskap til det beste for det lokale næringslivet i hele regionen.
  • Sterkere og mer effektiv måloppnåelse av aktiviteten i det nasjonale Næringshageprogrammet.
  • Bygge fellesskap mellom ansatte i de fire næringshagene for å bidra til stolthet og trygghet i en felles plattform som ansatt i en næringshage.
  • Samarbeid om arrangement og kompetansetiltak, for eksempel gjennom deling.

Det samarbeides innen de områder og på de måter partene til en hver tid finner hensiktsmessig.

Formalisering av enkeltprosjekt

Der de fire næringshagene enten alene eller i samarbeid med flere partnere blir enige om å samarbeide om å løse konkrete oppgaver eller prosjekt, inngås det formaliserte samarbeidsavtaler med definerte ansvarsområder og økonomiske rammer.

Bedrifter som bærer dette merket er de fremste pådriverne for innovasjon og nyskaping i Norge.
Bedrifter som bærer dette merket er de fremste pådriverne for innovasjon og nyskaping i Norge.

Ola Borten Moe, Sivas direktør for innovasjon, beskriver næringshagene som regionale koblingsbokser.

– Næringshagene sørger for at de rette folkene treffer hverandre. I 2014 omfattet nettverket 45 næringshager og like mange inkubatorer. Over 3 000 bedrifter er tilknyttet nettverket, vel 1 000 av dem nystartede. Over 60 prosent av disse opplevde vekst, og hver femte hadde fordoblet omsetningen, sier Borten Moe.

Utforsk Sivas partnernettverk

Kontaktperson for utdypende informasjon om samarbeidsavtalen:

Sigrid M. Jansen, daglig leder Rørosregionen Næringshage AS, 986 01 001, epost: sigrid@roroshagen.no