Nytt styre for Siva

På foretaksmøte i Siva 27. mai ble det foretatt valg av nytt styre for Siva. Mette Kamsvåg og Bjørn Østbø ble valgt inn som nye styremedlemmer.

styremedlemer
Mette Kamsvåg og Bjørn Østbø ble denne uken valgt inn som nye medlemmer av Sivas styre.

Kamsvåg og Østbø overtar for Jens P. Heyerdahl d.y. og Tor Arne Solbakken som trer ut av Sivas styre.

Styreleder Kristin Reitan Husebø og nestleder Peter Arbo ble begge gjenvalgt. Det samme ble styremedlemmene Sverre Narvesen, Kari Riddervold, Helene Jebsen Anker og Randi Torvik.

Mette Kamsvåg var fram til 2014 konsernsjef i selskapet Nets, som leverer betalings-, kort- og informasjonsløsninger i hele norden.

Bjørn Østbø har blant annet vært leder for bergenskontoret i First Securities, Adm. Direktør i Vital Eiendom, Adm. Direktør i Vital Forsikring og konserndirektør i DNB-konsernet.

Både Kamsvåg og Østbø har lang erfaring med styrearbeid.

Sivas nye styre er:

Kristin Reitan Husebø (styreleder)

Peter Arbo (nestleder)

Sverre Narvesen

Kari Riddervold

Helen Jebsen Anker

Randi Torvik (ansattvalgt)

Mette Kamsvåg (nyvalgt)

Bjørn Østbø (nyvalgt)

— Vi i Sivas administrasjon gleder oss til å bli kjent med de to nye styremedlemmene, og fortsette det gode samarbeidet med styret fremover. Sivas arbeid er viktig og virker, men vi må endre oss for å møte de utfordringene vi alle står oppe i. De nye styremedlemmenes kompetanse blir viktig i dette arbeidet. Samtidig takker vi for innsatsen og de bidrag Jens P Heyerdal d.y. og Tor Arne Solbakken har gitt til Siva, sier Espen Susegg, adm. direktør i Siva.

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]