Bli en leder i «det grønne skiftet»

SIVANETT 2015 foto-åge hojem_SIVA_DSC5526

SIVANETT 2015  – Finn problemet, utforsk det og løs det! Det er Leyla Acaroglus råd til gründere som vil være med på å utgjøre en forskjell innen produktutvikling og innovasjon.

Leyla Acaroglu er ekspert på bærekraftig innovasjon. Hun er designer, innovatør og forfatter, og kaller seg selv endringsagent. På Sivanett snakket hun om hvorfor vi trenger bærekraftig innovasjon og hva norske entreprenører må gjøre for å bidra til nye produkter som skaper positive endringer.

– Hvis du vil være en ekte innovatør må du gjøre noe nytt

Leyla Acaroglu

  • Er fra Australia, men bor nå i New York
  • Grunnla selskapet Eco Innovators i 2009
  • I 2014 startet hun selskapene Disrupt Design og The Un-School of Disruptive Design
  • Har utgitt boken «Make Change Handbook» og har doktorgrad i Disruptive Design for Social and Environmental Change

– Bærekraft er blitt et populært ord som mange slenger ut av seg uten at det betyr så mye. Men kjernen er at vi ikke må ta avgjørelser i dag som får negative følger i fremtiden, sier Acaroglu.

– Dagens problemer er gårsdagens løsninger, sier hun og trekker fram plastposer og papirposer.

– Vi begynte med papirposer for å løse et miljøproblem. Men nå viser det seg at papirposene er verre enn plastposene. Vi bruker mer energi for å produsere dem, og vi bruker mer råmateriale. I New York får man alltid dobbel papirpose fordi de ikke tåler vekten av varene. Vi har skapt et større miljøproblem, sier Acaroglu.

– Elsk problemene

Hun sier at bærekraftig innovasjon er noe som oppstår i skjæringspunktet mellom miljøvern, økonomi og samfunn.

– Hvis du vil være en ekte innovatør må du gjøre noe nytt. Når du ser et problem må du ikke løpe vekk fra det, men heller til det. Prøve å finne en løsning, sier hun.

Hennes råd til entreprenører som vil skape endring er å sette seg grundig inn i problemet.

– Man må forstå problemet for å finne løsningen. Du må utforske hvorfor det eksisterer. For eksempel hvorfor folk ikke vil kildesortere. Når du forstår hva som er årsaken, kan du prøve å skape noe som løser problemet, sier hun.

SIVANETT 2015 foto-åge hojem_SIVA_DSC5546
Ikke prøv å løse et problem du ikke forstår, sier Leyla Acaroglu

Hun mener at utfordringene verden står overfor skaper muligheter for gründere.

– Sosialt entreprenørskap handler om hvordan man kan løse problemer og tjene penger samtidig, sier hun, og legger til at det gir verdi å skape positive endringer.

– Alle søker lykke. Det er verdifullt å bidra positivt og samtidig å få anerkjennelse, sier hun.

Still spørsmål

Acaroglu er selv mentor for entreprenører, og hun mener at rådgivere bør påvirke til sosialt entreprenørskap.

– Rådgiverne kan legge til det ekstra spørsmålet: Hvordan kan produktet ditt bidra positivt i verden? Jeg utfordrer entreprenørene og spør hvorfor de vil satse på akkurat dette. Hva er verdien i dette? sier hun.

Et av bildene i foredraget hennes viser en gullfisk som tar sjansen og hopper fra en overfylt gullfiskbolle til en som er helt tom.

Leyla Acaroglu mener entreprenører må tørre å være som gullfisken som forlater stimen i gullfiskbollen.
Leyla Acaroglu mener entreprenører må tørre å være som gullfisken som forlater stimen i gullfiskbollen.

– Det er bedre å være en leder enn en følger. Vi må skape ledere – de som går foran, sier hun.