Slik designer du en kreativ organisasjon

SIVANETT 2015: Det handler ikke om skape innovative produkter og tjenester – men om å skape en kultur som er i stand til å produsere dem fortløpende.

Sivanett 2015

 • Nasjonal konferanse som samler innovasjonsnettverket i Norge for å diskutere nyskaping og norsk næringsutvikling.
 • Årets tema er «Rom til å vokse». Vi utforsker de fysiske, kulturelle og kreative rommene der innovasjon oppstår.
 • Tid og sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, 5. mai 2015

Amerikanske Justin Ferrell er en av hovedtalerne på årets Sivanett. Han vil både holde et foredrag og en utvidet workshop. Ferrell underviser ved institutt for design på universitetet i Stanford. Instituttet er bedre kjent under navnet d.school og har fått oppmerksomhet i hele verden på grunn av sin unike metodikk for designtenkning, innovasjon og kreativ utvikling. Ferrell leder instituttets «fellowship program», som han kaller en «kreativ akselerator for ledere som vil skape endring i sine bransjer».

Se alle foredragsholderne

Gå til påmelding

Programmet hjelper gründere og ledere å bruke designtenking til å utvikle og endre sin organisasjon. Siden lanseringen av har dette programmet jobbet med systemutvikling for å løse utfordringer knyttet til utdanning, katastrofehjelp, finansielle tjenester og juridisk teknologi. Nåværende stipendiater arbeider med helserelaterte problemer som fedme blant barn, kreftforebygging og klinisk omsorg for fattige.

Krasjkurs i designtenking

Han har holdt workshops for aktører som Facebook, Google, FN og World Economic Forum. Denne workshopen tar han nå med seg til Trondheim og Sivanett. Dette blir et totimers krasjkurs i d.schools metodikk for designtenking, kreativitet og organisasjonsdesign.

Ferrell er en dreven historieforteller og har jobbet flere år i The Washington Post, sist som direktør for digital, mobil og produktdesign. I 2008 vant han verdens gjeveste journalistpris, Pulitzer-prisen, for dokumentarserien «Angler: The Cheney Vice Presidency».

Les mer om d.school

Les alt om Sivanett 2015

Gå til påmelding

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]