Siva søker administrerende direktør

Siva er en pådriver for industri- og næringsutvikling i en stadig mer global verden. Vi ser derfor etter en engasjert og virkelighetsnær leder som kan lede selskapet videre i en tid preget av spennende utfordringer og muligheter. Som administrerende direktør vil du benytte kommersielle tilnærminger for å nå samfunnsmessige mål. Du vil lede en svært kompetent og engasjert organisasjon, fremme innovasjon og kapasitetsbygging, og sikre et godt samarbeid både internt og i forhold til de mange offentlige og private samarbeidspartnerne som Siva har.

Vi ser etter en forretningsorientert og energisk leder med fokus på gode holdninger, kompetanse og ledelses- og organisasjonsutvikling. Partnerskapskompetanse må kunne dokumenteres, og god inkluderings- og forankringsevne må være et framtredende personlighetstrekk. Bred samfunnsforståelse og en forståelse av Sivas særegne rolle er nødvendig.

Vi tilbyr en unik mulighet hvor du som administrerende direktør vil få påvirke et framtidsrettet selskap som har en samfunnsviktig funksjon innenfor næringsutvikling i Norge. Konkurransedyktig lønn og betingelser.

Hvis du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval Board & Executive ved Ole Petter Bratteberg, tlf. 975 59 036 eller Britt Røil tlf. 975 59 090. Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest, og senest innen 22.03.2015. Alle henvendelser til Mercuri Urval Board & Executive behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]