Utforsker nye produksjonsmetoder

Siva satser på testanlegg for næringslivet. 

Fakta om Telemark Teknologipark

  • Intensjonsavtale om testanlegg inngått desember 2014
  • Planlagt testsenter på ca 5000 kvm
  • Innhold: Stor krankapasitet, testbrønner, utstyr for test og fabrikasjon av subsea-moduler, kontorfasiliteter, mm
  • Utvidelse av eksisterende industribygg på 12.000 kvm ferdigstilt i 2013

Et av disse prosjektene er planlagt igangsatt ved Herøya Industripark, med Herøya, Notodden og Kongsberg Innovasjon som samarbeidspartnere. I praksis vil dette bety at regionen får tilgang på dedikerte lokaler til å teste ut nye produksjonsmetoder, lage prototyper og simulere masseproduksjon.

Krever høy industriell kompetanse

– Visjonen er å skape en nasjonal pilotarena for utvikling av prosesser og teknologier som krever høy industriell kompetanse. Pilotarena Herøya skal være en møteplass hvor idehavere og gründere møter kompetente teknologiske miljø og investorer – både offentlige og private, forteller Lise Bartnes Aalberg som er utviklingsdirektør i Siva.

Fremveksten av komplekse løsninger, økte krav til funksjonalitet og kvalitet, og sterkere konkurranse øker behovet for å teste, simulere og visualisere.

I mange bransjer er dette allerede blitt en integrert del av innovasjonsprosessen. Innovasjonshastigheten kan være ”vinn eller forsvinn” i slike sammenhenger.

Uten-navn-4Mangelvare

Norsk næringsvirksomhet har imidlertid i liten grad tilgang til fasiliteter der de kan teste, simulere eller visualisere sin teknologi, sine produkter, prosesser og løsninger. Etterspørselen etter slike sentra er betydelig.

– Dette vil komme mange aktører til gode. Et slikt anlegg vil senke terskelen for å sette nye produkter i produksjon. Det vil minske oppstartsrisiko og være avgjørende for å kvalitetssikre innovasjonsprosessen i større prosjekt, Sier Aalberg.

Satsingen kommer sammen med et forslag til nytt utviklingsprogram «Norsk Katapult», som er et samarbeidsprosjekt mellom Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Kontaktpersoner

Flere artikler

  • Ledige stillinger i Siva

    Vi søker engasjerte medarbeidere som vil være med å rigge Siva for fremtiden. Vi tilbyr en spennende og variert arbeidshverdag i et selskap med et viktig samfunnsoppdrag.

  • Utbygging av Astafjord Industrier er ferdigstilt

    Kassefabrikken skal betjene leveranser til Astafjord Slakteri, men har mulighet for utvidet kundekrets på sikt. Olje- og melfabrikken er i utgangspunktet basert på råstoff fra Astafjord Slakteri.