Utforsker nye produksjonsmetoder

Siva satser på testanlegg for næringslivet. 

Fakta om Telemark Teknologipark

 • Intensjonsavtale om testanlegg inngått desember 2014
 • Planlagt testsenter på ca 5000 kvm
 • Innhold: Stor krankapasitet, testbrønner, utstyr for test og fabrikasjon av subsea-moduler, kontorfasiliteter, mm
 • Utvidelse av eksisterende industribygg på 12.000 kvm ferdigstilt i 2013

Et av disse prosjektene er planlagt igangsatt ved Herøya Industripark, med Herøya, Notodden og Kongsberg Innovasjon som samarbeidspartnere. I praksis vil dette bety at regionen får tilgang på dedikerte lokaler til å teste ut nye produksjonsmetoder, lage prototyper og simulere masseproduksjon.

Krever høy industriell kompetanse

– Visjonen er å skape en nasjonal pilotarena for utvikling av prosesser og teknologier som krever høy industriell kompetanse. Pilotarena Herøya skal være en møteplass hvor idehavere og gründere møter kompetente teknologiske miljø og investorer – både offentlige og private, forteller Lise Bartnes Aalberg som er utviklingsdirektør i Siva.

Fremveksten av komplekse løsninger, økte krav til funksjonalitet og kvalitet, og sterkere konkurranse øker behovet for å teste, simulere og visualisere.

I mange bransjer er dette allerede blitt en integrert del av innovasjonsprosessen. Innovasjonshastigheten kan være ”vinn eller forsvinn” i slike sammenhenger.

Uten-navn-4Mangelvare

Norsk næringsvirksomhet har imidlertid i liten grad tilgang til fasiliteter der de kan teste, simulere eller visualisere sin teknologi, sine produkter, prosesser og løsninger. Etterspørselen etter slike sentra er betydelig.

– Dette vil komme mange aktører til gode. Et slikt anlegg vil senke terskelen for å sette nye produkter i produksjon. Det vil minske oppstartsrisiko og være avgjørende for å kvalitetssikre innovasjonsprosessen i større prosjekt, Sier Aalberg.

Satsingen kommer sammen med et forslag til nytt utviklingsprogram «Norsk Katapult», som er et samarbeidsprosjekt mellom Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Kontaktpersoner

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]