– En betydelig anerkjennelse av jobben som er gjort

Fauske tittel
Fornebu

Ny rapport viser at Sivas eiendomsvirksomhet er velfungerende og lønnsom.

Espen– Det er med stolthet vi leser evalueringen om Sivas eiendomsvirksomhet over de siste ti år, sier en godt fornøyd Espen Susegg som er konst. administrerende direktør i Siva.

– Dette er en betydelig anerkjennelse av den jobben som er gjort og en flott plattform for videre utvikling av de fysiske rom for både industriell utvikling og innovasjonssentra.

Last ned rapporten

Velfungerende virkemiddel for næringsvekst

Konklusjonene kommer fra en evaluering av Sivas eiendomsvirksomhet gjennomført av Menon på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Siva får særs godt skussmål i rapporten.

Monica-mæland– Begrunnelsen for eiendomsinvesteringene er en helt annen i dag enn da Siva ble etablert i 1968. Det er bra at vi nå har fått en grundig vurdering, og jeg ser frem til å gå gjennom rapporten, sier næringsminister Monica Mæland.

Siva skal legge til rette for lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer. For å redusere risikoen ved nyetablering, investerer Siva i eiendom og næringsbygg. Eiendomsvirksomheten er organisert i et heleid datterselskap, og skal være selvfinansierende og kommersielt innrettet.

Menon Business Economics har evaluert Sivas eiendomsvirksomhet. I rapporten vurderer Menon dagens begrunnelse for Sivas eiendomsinvesteringer. Rapporten analyserer porteføljeforvaltning, drift og organiseringen i konsernet. Den gir også anbefalinger om hvordan virksomheten bør innrettes i fremtiden.

Evalueringen konkluderer med at eiendomsvirksomheten er samfunnsøkonomisk lønnsom og velfungerende. Menon anbefaler at den beholdes som et offentlig virkemiddel.

En flott plattform for videre utvikling

Siva er et statsforetak underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Menons rapport er skrevet på oppdrag fra departementet. Rapporten har hovedvekt på perioden 2004-2013. Oppdraget har vært utført i samarbeid med Union Norsk Næringsmegling, som har bred kompetanse innen eiendomsnæringen.

Last ned rapporten