Ønsker å kjøpe Herøya Industripark

Siva er blant interessentene til å overta Hydros eierinteresser på Herøya.

Yara Norge AS, Bilfinger Industrial Services Norway AS, Skagerak Nett AS, Siva og Porsgrunn kommune bekrefter sin interesse for å overta Hydros eierinteresser på Herøya etter at selskapet har åpnet for salg.

Hydro eier og driver i dag Herøya Industripark og Herøya Nett, og er medeier i Herøya Næringspark.

Sterk gruppering

Porsgrunn som vertskommune og de øvrige deltakerne i konsortiet som nå ønsker å overta Hydros aktiviteter på Herøya, har alle interesse av å sikre langsiktig eierskap som gir fortsatt vekstkraft, forutsigbarhet og konkurransedyktige vilkår for de mange virksomhetene som er etablert i parken.

Langsiktig

Konstellasjonen har arbeidet sammen siden høsten 2012 for å tilrettelegge for en overtakelse av Hydros virksomhet på Herøya.

Gruppen etablerte 15. juni 2013 et Joint Venture med formål å overta Hydros eierandeler i de tre selskapene. I JV-selskapet har Yara 40 %, Bilfinger 18,75 %, Siva 18,75 %, Skagerak Nett 15 % og Porsgrunn kommune 7,5 %.

Herøya Industripark er en hjørnesten i Porsgrunn og med sin infrastruktur uhyre viktig også regionalt og nasjonalt. Konsortiet ønsker å bidra til at parken med sin vekstkraft videreutvikles med langsiktige eiere som ønsker å satse videre

Kontaktpersoner

Flere artikler

  • God jul og takk for i år

    Neste år skjer det ekstra mye spennende hos oss i Siva. Vi fyller 50 år og kommer til å fremstå i helt ny visuell drakt med nyoppussede lokaler. Som alltid er vi opptatt av nyskaping og bærekraftig drift, hvor også gjenbruk er en viktig brikke – noe som gjenspeiles i årets lille julehilsen. 

  • Håndtrykk for bedre regionalt samarbeid

    Tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og virkemiddelapparatet skal gi bedre regional næringspolitikk. Tirsdag 28. november ble en ny regional samarbeidsmodell formalisert gjennom et forpliktende håndtrykk.