Næringsklyngene Blue Maritime og NODE når internasjonalt toppnivå

Blue Maritime og NODE sammen med næringsminister Monica Mæland

Den maritime klyngen i Møre og Romsdal og olje- og gassklyngen i Agder har fått status som Global Centres of Expertise (GCE). Tittelen er forbeholdt næringsklynger som er verdensledende innen sitt område. 

Onsdag offentliggjorde næringsminister Monica Mæland hvilke av til sammen 33 prosjektsøknader som ble tatt opp i det fornyede klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters (NIC). Programmet består av tre nivåer, hvorav GCE er det mest eksklusive. Kunngjøringen fant sted på Astrup Fearnley-museet på Tjuvholmen i Oslo.

Norsk næringsliv er i verdensklasse

– Sterke og internasjonale næringsklynger er med på å gjøre Norge til Europas mest innovative land, sa næringsminister Monica Mæland da hun offentliggjorde navnene på de nye klyngene.

­­– Norsk næringsliv er i verdensklasse på flere områder. Samtidig har vi utfordringer, blant annet fordi kostnadene er høye her til lands. Derfor må vi være et skritt foran konkurrentene på innovasjon, kompetanse og attraktivitet.

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters eies av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. De tre nivåene i programmet er Arena-klynger, Norwegian Centres of Expertise (NCE) og Global Centres of Expertise (GCE).  I tillegg til de to mest prestisjetunge utmerkelsene ble to klynger tatt opp i NCE og fire fikk Arena-status.

Nye NCE og Arena-klynger

Norwegian Centres of Expertise er klynger med bedrifter som kan hevde seg i verdenstoppen innenfor sine felt. To nye NCE ble kjent i dag:

  • NCE Media i Hordaland
  • NCE Maritime CleanTech i Hordaland og Rogaland

Arena skal forsterke samspillet og samarbeidet i regionale klynger med ambisjoner og potensial for videre utvikling. Fire nye prosjekter ble tatt opp i dag:

  • Arena velferdsteknologi i Rogaland
  • i4plastics i Oppland
  • Arena arktisk vedlikehold i Finnmark
  • Norwegian Fashion Hub i Oslo

Kraftsentre

– Disse klyngene fungerer som kraftsentre og vil være sentrale i Sivas videre arbeid for nyskaping og vekstkraft, sier Sivas administrerende direktør Erik Haugane.

Erik Haugane, adm. direktør i Siva
Erik Haugane, adm. direktør i Siva

Sammen med de andre topplederne i virkemiddelapparatet var han til stede for å gratulere vinnerne.

– Innovasjon betinger samarbeid og konkurranse mellom ulike miljø. Folk må samhandle, bryte ideer og utveksle kunnskap. Sivas oppgave i virkemiddelapparatet er å bygge, drifte og gjødsle innovasjonsmiljøene, slik at markedet kan høste de mest levedyktige nyskaperne, mener Haugane.

Sterk regional forankring

– Norwegian Innovation Clusters er at av de nyeste og fremste verktøyene i regional- og distriktspolitikken for å styrke konkurransekraft og attraktivitet i næringsmiljøer og regioner, i hele landet, sier statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– De åtte nye klyngene, med tilhold i forskjellige landsdeler og fylker, representerer næringer som  har sterk regional forankring, gode muligheter for vekst i internasjonale markeder og mulighet til å styrke sine allerede sterke globale posisjoner, mener statsråden.

Programmet Norwegian Innovation Clusters er et samarbeid mellom Innovasjon NorgeSiva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer de to programmene. I 2014 blir det bevilget om lag 150 millioner kroner for å støtte de utvalgte klyngeprosjektene.

En klynge består av bedrifter, universiteter, forsknings- og utviklingsmiljøer som inngår et forpliktende samarbeid for å forsterke utvikling, innovasjonsevne og konkurransekraft. Klyngeprogrammet består nå av 20 Arena-prosjekter, 12 NCE og 2 GCE.

For mer informasjon, kontakt:
Roy Strømsnes, kommunikasjonsdirektør i Siva
Telefon: +47 909 33 114
Epost: roy.stromsnes@siva.no