Fornybar energi i Sivas industribygg

Siva Kongsvinger skifter fra gamle varmeanlegg til miljøvennlig energikilde.

I mer enn 25 år har skogbruksfylket Hedmark og kommunen Kongsvinger lekt med tanken om et fjernvarmeanlegg på Siva Kongsvinger. Mange aktører har forsøkt dette realisert, men omgivelsene har ikke vært moden for dette.

Etter 4 års planlegging kan nå Siva og Kongsvinger Bioenergi (datterselskap av Eidsiva Bioenergi) informere om at det er fattet vedtak om investering og utbygging av fjernvarmenett på Siva Kongsvinger. Prosjektet vil igangsettes høsten 2014 og anlegget vil ha sitt første fulle driftsår i 2015.

Anlegget er beregnet til 5 Gwh og Siva vil tilkoble alle sine bygg til dette anlegget, totalt 5 bygg. Med få unntak vil også alle andre bygg på industriområdet tilkobles anlegget. Planen er at anlegget på sikt skal kobles sammen med Kongsvinger Bioenergi sine to eksisterende anlegg på Kongsvinger, slik at det blir etablert en ringforbindelse.

Følg oss:
Siva på Facebook
Siva på Twitter

Flere artikler

  • God jul og takk for i år

    Neste år skjer det ekstra mye spennende hos oss i Siva. Vi fyller 50 år og kommer til å fremstå i helt ny visuell drakt med nyoppussede lokaler. Som alltid er vi opptatt av nyskaping og bærekraftig drift, hvor også gjenbruk er en viktig brikke – noe som gjenspeiles i årets lille julehilsen. 

  • Håndtrykk for bedre regionalt samarbeid

    Tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og virkemiddelapparatet skal gi bedre regional næringspolitikk. Tirsdag 28. november ble en ny regional samarbeidsmodell formalisert gjennom et forpliktende håndtrykk.