Fornybar energi i Sivas industribygg

Siva Kongsvinger skifter fra gamle varmeanlegg til miljøvennlig energikilde.

I mer enn 25 år har skogbruksfylket Hedmark og kommunen Kongsvinger lekt med tanken om et fjernvarmeanlegg på Siva Kongsvinger. Mange aktører har forsøkt dette realisert, men omgivelsene har ikke vært moden for dette.

Etter 4 års planlegging kan nå Siva og Kongsvinger Bioenergi (datterselskap av Eidsiva Bioenergi) informere om at det er fattet vedtak om investering og utbygging av fjernvarmenett på Siva Kongsvinger. Prosjektet vil igangsettes høsten 2014 og anlegget vil ha sitt første fulle driftsår i 2015.

Anlegget er beregnet til 5 Gwh og Siva vil tilkoble alle sine bygg til dette anlegget, totalt 5 bygg. Med få unntak vil også alle andre bygg på industriområdet tilkobles anlegget. Planen er at anlegget på sikt skal kobles sammen med Kongsvinger Bioenergi sine to eksisterende anlegg på Kongsvinger, slik at det blir etablert en ringforbindelse.

Følg oss:
Siva på Facebook
Siva på Twitter

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]