Nye medarbeidere i Siva

Beate Rotefoss, Egil Garberg og Mariell Toven er nye ansikter i Siva SF. 

Sivas har ansatt tre nye analytikere og rådgivere:

Beate Rotefoss er ansatt som innovasjonsanalytiker. Hun kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Kunnskapsparken Bodø.

Egil Garberg er ansatt som finansanalytiker og kommer fra stilling hos PWC. Han har også erfaring fra analysearbeid i SpareBank 1.

Mariell Toven har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra NTNU og skal jobbe som rådgiver i avdelingen for innovasjon.

Kunnskap og analyse

Sivas administrerende direktør Erik Haugane er svært fornøyd med å få de nye medarbeiderne i hus:

– Dette er sentrale stillinger som vil gi oss et merkbart kompetanseløft. Innovasjonsarbeidet til Siva baserer seg på solid kunnskap og evne til å gjøre gode analyser. Rotefoss, Garberg og Toven har begge deler, sier Haugane.

Siva tilrettelegger for innovasjon og gir grobunn for morgendagens næringsliv. Siva er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og har hovedkontor i Trondheim.

Siva på Facebook
Siva på Twitter

 

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]