– Det føles litt som å vinne i lotto

Framtiden ser lys ut for Driv Inkubator, men daglig leder Hege Eiklid har tørket mange tårer underveis.

– Det har vært hardt arbeid og de siste to årene har vært tøffe. Dersom du ikke får med deg de viktige aktørene går det fort i stampe, forteller Eiklid.

Følg oss: Siva på Twitter

Etter et vellykket forprosjekt er Driv Inkubator i Drammen nå offisielt tatt opp i inkubatorprogrammet til Siva. Inkubatoren har fokus på helseinnovasjon og er i ferd med å bli en stor, regional aktør for gründere som jobber med utvikling av innovative og effektive helseløsninger. Nå utvides virksomheten, blant annet gjennom et samarbeid med Oslo Medtech. Det betyr at nedslagsfeltet går fra Drammen til Oslo, Akershus og Østfold. I praksis dekker inkubatoren hele Oslofjorden.

Hva betyr støtten fra Siva for dere?

– Det har en enorm signaleffekt. Det er et kvalitetsstempel som gjør det enklere å få med andre partnere. Det viser at vi er gode nok. Mange prøver å gjøre det samme som oss, men det er avgjørende å få med seg de riktige aktørene. Med Siva med på laget vil det bli enklere å nå ut til investorer og samarbeidspartnere.

Enormt vekstpotensial

Buskerud Fylkeskommune har også vært en viktig bidragsyter til Driv, med årlige tilskudd i en årrekke.

– Helseinnovasjon er et av våre strategiske satsingsområder innen FoU og innovasjon. Driv har utviklet et sterkt nettverk og har god kontakt med næringslivet, kunnskapsbedrifter og andre innovasjonsbedrifter. Gjennom Driv vil regionens gründere få bedre muligheter til å utvikle gode ideer til vekstkraftige virksomheter, sier Kristin Audestad i Buskerud Fylkeskommune.

Hege Eiklid ser lyst på framtiden og mener markedet er enormt:

– Helseutfordringene blir større i takt med at befolkningen vokser og blir eldre. Utvikling av teknologi og tjenester i helseindustrien er et uutnyttet marked som vi nå tar, konkluderer Eiklid.

Driv Inkubator AS eies av Papirbredden Innovasjon, Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Teknologisk Institutt. Sammen med eierne, Arena Helseinnovasjon, høyskolens Vitensenter innen helse og teknologi og regionens næringsliv danner inkubatoren pilarene for et nasjonalt kraftsenter innen helseinnovasjon. Målet er å øke nedslagsfeltet og på sikt bli en sterk nasjonal inkubator. Siva bidrar med et årlig tilskudd på 1,5 millioner kroner.

Siva på Facebook
Siva på Twitter

Flere artikler

  • God jul og takk for i år

    Neste år skjer det ekstra mye spennende hos oss i Siva. Vi fyller 50 år og kommer til å fremstå i helt ny visuell drakt med nyoppussede lokaler. Som alltid er vi opptatt av nyskaping og bærekraftig drift, hvor også gjenbruk er en viktig brikke – noe som gjenspeiles i årets lille julehilsen. 

  • Håndtrykk for bedre regionalt samarbeid

    Tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og virkemiddelapparatet skal gi bedre regional næringspolitikk. Tirsdag 28. november ble en ny regional samarbeidsmodell formalisert gjennom et forpliktende håndtrykk.