Sivas nye innovasjonsavdeling er operativ

Hilde Hamnes (seksjonsleder), Jarle E. Holberg (seksjonsleder) og Cristina Santos (rådgiver) er tilsatt i Sivas avdeling for innovasjon.

Hilde Hamnes.
Hilde Hamnes er seksjonsleder for innovasjonssentre.

Direktør for innovasjon Ola Borten Moe gleder seg over de nyankomne:

– Når Hamnes, Holberg og Santos nå starter betyr det at Innovasjonsavdelingen er fullt ut operativ etter en periode med lite folk. Siva har ambisjoner om å bli en bedre og tydeligere eier av innovasjonsselskap over hele landet. Innovasjonsavdelingen er instrumentell i dette både fordi vi forvalter eierskapene, men like viktig fordi mye av utviklingsarbeidet vil ligge her. Jeg håper det vil merkes at kapasiteten vår nå går opp og at det vil vises i praksis, sier Borten Moe.

Følg Siva på Twitter

 

Jarle Holberg er seksjonsleder for eierskap.
Jarle Holberg er seksjonsleder for eierskap.

Hilde Hamnes går inn som seksjonsleder for innovasjonssentre. Hun kommer fra en lederrolle i Bystyresekretariatet i Trondheim kommune og har tidligere jobbet som avdelingsdirektør i Riksrevisjonen.

Jarle E. Holberg går inn som seksjonsleder for eierskap. Han kommer fra stillingen som næringspolitisk sjef i Allskog SA og har tidligere vært seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet.

Cristina Santos har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra NTNU og skal jobbe som rådgiver og innovasjonsanalytiker i seksjonen for eierskap.

 

Cristina Santos er rådgiver i seksjon for eierskap.
Cristina Santos er rådgiver i seksjon for eierskap.

Siva er statens redskap for å utvikle og bygge infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling i hele landet. Siva er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og har hovedkontor i Trondheim.

 

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]