Sivas nye innovasjonsavdeling er operativ

Hilde Hamnes (seksjonsleder), Jarle E. Holberg (seksjonsleder) og Cristina Santos (rådgiver) er tilsatt i Sivas avdeling for innovasjon.

Hilde Hamnes.
Hilde Hamnes er seksjonsleder for innovasjonssentre.

Direktør for innovasjon Ola Borten Moe gleder seg over de nyankomne:

– Når Hamnes, Holberg og Santos nå starter betyr det at Innovasjonsavdelingen er fullt ut operativ etter en periode med lite folk. Siva har ambisjoner om å bli en bedre og tydeligere eier av innovasjonsselskap over hele landet. Innovasjonsavdelingen er instrumentell i dette både fordi vi forvalter eierskapene, men like viktig fordi mye av utviklingsarbeidet vil ligge her. Jeg håper det vil merkes at kapasiteten vår nå går opp og at det vil vises i praksis, sier Borten Moe.

Følg Siva på Twitter

 

Jarle Holberg er seksjonsleder for eierskap.
Jarle Holberg er seksjonsleder for eierskap.

Hilde Hamnes går inn som seksjonsleder for innovasjonssentre. Hun kommer fra en lederrolle i Bystyresekretariatet i Trondheim kommune og har tidligere jobbet som avdelingsdirektør i Riksrevisjonen.

Jarle E. Holberg går inn som seksjonsleder for eierskap. Han kommer fra stillingen som næringspolitisk sjef i Allskog SA og har tidligere vært seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet.

Cristina Santos har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra NTNU og skal jobbe som rådgiver og innovasjonsanalytiker i seksjonen for eierskap.

 

Cristina Santos er rådgiver i seksjon for eierskap.
Cristina Santos er rådgiver i seksjon for eierskap.

Siva er statens redskap for å utvikle og bygge infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling i hele landet. Siva er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og har hovedkontor i Trondheim.