Ønsker nettverk med andre gründere

Bildet viser Ida Eriksdatter Brobakke og Kenneth Hole
Ida Eriksdatter Brobakke og Kenneth Hole har startet egne bedrifter i Trondheim. Under Sivanett fortalte de hva unge entreprenører ønsker seg av hjelp.

Veiledning og hjelp til å bli med i nettverk med andre gründere slik at man kan utveksle erfaringer. Det er ønskene til to unge entreprenører som deltar på Sivanett.

«Hvilke støtte trenger unge entreprenører» var temaet da de to gründerne Ida Eriksdatter Brobakke og Kenneth Hole møtte Sivas administrerende direktør Erik Haugane, statssekretær Paul Chaffey og Per Morten Schiefloe fra NTNU til samtale på scenen under Sivanett.

Vi har snakket litt mer med Ida og Kenneth, som begge har startet egne bedrifter etter utdannelsen ved NTNU.

Ida startet Nice industridesign sammen med to andre for to år siden. De selger designtjenester i tillegg til at de driver egne utviklingsprosjekter. Nå ønsker de å ta på seg større prosjekter, og er i en fase hvor de skal ansette medarbeidere. Ida er klar på hva bedriften trenger hjelp til.

– Det finnes mange kurs man kan ta, for eksempel i avtalerett og økonomi, men vi trenger hjelp fort. Vi har god erfaring med å bruke kontakter i gründermiljøet, og har mye kontakt med for eksempel DIGS for å snakke med andre oppstartsbedrifter. Det skulle ha vært enda mer tilrettelagt for at gründere får møte hverandre og dele erfaringer, uten å måtte sitte i miljøer hvor man fort kan bli sett på som oppstartbedrift eller studentbedrift, sier Ida. Hennes bedrift har valgt å leie egne kontorlokaler nettopp fordi de ikke vil bli sett på som en studentbedrift. I tillegg er det praktisk med egne lokaler siden de har mange møter med kunder og planer om å vokse.

– Men erfaringsutveksling er viktig. Det meste vi gjør har andre gjort før oss. Vi ønsker oss derfor flere uformelle møtesteder, sier Ida.

Kenneth har sammen med tre andre startet TIND Technologies som kommersialiserer et digitalt bibliotek for lagring og søk av data. Nå er de seks i selskapet. De satser internasjonalt, og har flere kunder i utlandet allerede.

Også han er opptatt av erfaringsutveksling med andre gründere, men også av veiledning. Hittil har TIND Technologies sittet i lokaler hos NTNUs Entreprenørskole, men nå vil de søke om plass i inkubator.

– Vi ønsker et nettverk rundt oss som kan hjelpe oss å ta riktige beslutninger. Det er veldig mye man bruker tid på som ikke er verdiskapende. Vi ønsker ikke å bruke tid på å lage avtaler, men på å skape verdier, sier han.

Administrerende direktør Erik Haugane i Siva mener at de to unge gründernes ønsker stemmer godt med det Siva fanger opp.

– Man trenger uformelle møteplasser. Technopolis har for eksempel 100 organiserte arrangementer hvert år, i tillegg til mange uformelle møteplasser. På den rette plassen ville dere har løst utfordringene bare ved å spise lunsj sammen med de riktige folkene, sier han til de to gründerne.

Les mer om nettverksarbeidet i det finske næringsutviklingsselskapet Technopolis i den ferske utgaven av Siva Beretter (https://siva.no/2014/siva-beretter-2014).