Næringshagene i Hedmark med samarbeidsavtale

– Vi inngår en samarbeidsavtale for å utnytte og utvikle vår kompetanse til det beste for de bedriftene vi jobber med, sa lederne for de fire næringshagene i Hedmark da de undertegnet en avtale om nært samarbeid. 

Næringshagene i Hedmark dekker et stort geografisk område med inntil 300 kilometer avstand mellom bedriftene. Når det samtidig er et mangfold av bedrifter innen ulike fagområder er det stort behov for samordning av kompetanse og ressurser som skaper økt innovasjonstakt.

– Næringshagene i Hedmark har derfor besluttet å inngå et forpliktende samarbeid som sikrer effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser både geografisk og kompetansemessig i fylket, sier Leif Klausen i Sør- Østerdal Næringshage, Borge Nordfjeld i Magnor Næringshage, Tove Gulbrandsen i Odal Næringshage og Kjersti Myhre i Solør Næringshage.

Følg Siva på Twitter

Samarbeidet inngås for å utvikle bedrifter bedre gjennom felles samhandlingsmøter en gang per kvartal med fokus på erfaringsutveksling, felles nettverksarrangementer og felles informasjonsformidling overfor politikere, myndigheter og sentrale beslutningstakere. I tillegg har næringshagene som mål å benytte felles utviklingsverktøy og også å benytte kompetansen som finnes i de forskjellige næringshagemiljøene. De skal også ved behov bruke hverandres kompetanse i ulike prosjekter og overfor ulike målbedrifter. Et annet område er felles kontakt opp mot forsknings-, utviklings- og kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt.

– Sammen er vi mye sterkere og mer robust, sier næringshagelederne.

Siva oppfordrer næringshager i hele landet til å tenke i samme baner som Hedmark.

– Vi synes det er veldig positivt at miljøene konkretiserer og formaliserer samarbeidet på denne måten. Det betyr at målbedriftene får tilgang til ennå bredere kompetanse og større nettverk, sier Heidi Lyng, som er seksjonsleder for næringshager i Siva, og Espen Køhn, som er assisterende sjef for næring og nyskaping i Hedmark fylkeskommune.

Flere artikler

  • Ledige stillinger i Siva

    Vi søker engasjerte medarbeidere som vil være med å rigge Siva for fremtiden. Vi tilbyr en spennende og variert arbeidshverdag i et selskap med et viktig samfunnsoppdrag.

  • Utbygging av Astafjord Industrier er ferdigstilt

    Kassefabrikken skal betjene leveranser til Astafjord Slakteri, men har mulighet for utvidet kundekrets på sikt. Olje- og melfabrikken er i utgangspunktet basert på råstoff fra Astafjord Slakteri.