Kvinnovasjon-programmet avsluttet

Sivas spesialprogram for kvinnelige entreprenører er avsluttet, men arbeidet fortsetter. 

Kvinnovasjon var et av tolv tiltak i Regjeringens handlingsplan «Meir entreprenørskap blant kvinner»  som har løpt i perioden 2009 – 2013. Regjeringens mål var at kvinneandelen blant nye entreprenører skulle være minst 40 % innen 2013. Programmet ble avsluttet i 2013 da handlingsplanen ikke ble videreført.

Programmet hadde som ambisjon å gi kvinnelige gründere nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes i næringslivet. Denne ambisjonen lever fortsatt, men arbeidet kanaliseres nå gjennom den ordinære programaktiviteten til Siva.

Hvilke konsekvenser får dette for deg?

 • Den gamle nettsiden til Kvinnovasjon blir deaktivert og leder direkte til Sivas hjemmeside.
 • Kvinnovasjons facebookside består. Denne siden kan benyttes til å vedlikeholde Kvinnovasjon-nettverket ditt, men blir ikke brukt aktivt av Siva i framtiden.
 • Vi anbefaler alle å følge Sivas hovedside på Facebook og Siva på Twitter, for å ikke gå glipp av nyttig informasjon om innovasjon og entreprenørskap.

Brit KufaasDersom du har spørsmål, kontakt:

Brit Kufaas
Rådgiver

Telefon 95135305
Epost: brit.kufaas@siva.no

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]