Pilothotellene funnet!

samfunnshotell

Vågå Hotell (Oppland), Grand Hotel Bellevue Åndalsnes (Møre og Romsdal) og Selje Hotell (Sogn og Fjordane) er blitt utvalgt til Selskapet for industrivekst (Siva SF) sitt pilotprosjekt «Samfunnshotell».

-De er alle godt innenfor de kriteriene vi stilte, samt at de har vist et sterkt engasjement og har en lokal forankring, som er viktig for gjennomføringen av denne piloten. Vi gleder oss til å igangsette det praktiske arbeidet som forhåpentligvis skal kunne resultere i en mal for andre samfunnshotell i Norge, sier prosjektleder Jarle Nereng i Siva SF.

Jarle Nereng, prosjektleder i Siva
Jarle Nereng, prosjektleder i Siva

Samfunnshotellet – distriktets møteplass og utviklingsarena

Siva SF har på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (tidligere Kommunal- og regionaldepartementet) iverksatt et pilotprosjekt som skal bidra til å gi samfunnshotellene økt økonomisk bærekraft og ny næringsutvikling.

Siva SF har derfor søkt etter tre distriktshotell som ønsker å være piloter i dette prosjektet.

Forutsetningen er at de i dag trenger en endring i sin forretningsdrift for at de i fremtiden skal kunne være et samlingspunkt, arbeidsplass og overnattingssted for innbyggere og besøkende i regionen.

 

Kriterier til hotellpilotene:
Må være i drift – helst helårsdrift, eller med ambisjon for helårsdrift.

Må være i et sentrumsnært område som også har annet næringsliv.

Må være knyttet til infrastruktur som vei/ bussforbindelse/båtforbindelse/tog

Må ha ledig kapasitet, enten rom eller lokaler

Hotellet bør være lokalisert i en kommune/region som har reiseliv som satsningsområde

 

Pilotprosjektet skal være ferdig til juli 2015.

 

For henvendelser:

Ta kontakt med prosjektleder; Jarle Nereng tlf 93435120 eller jarle.nereng@siva.no