Lerum overtar Siva-bygg

Lerum-1147x768

Lerum overtar produksjonsbygget på Kaupanger fra Siva. Familiebedriften i Sogn posisjonerer seg i et krevende marked gjennom innovasjon og merkevarebygging.

Lerum og Siva har hatt et nært og godt samarbeid siden 1993 da Siva satte opp nytt produksjonsbygg for saft- og Pepsi-produkter til Lerum på Kaupanger. Ved bortfallet av Pepsi-produksjonen i 1998, måtte Lerum omstille seg. Lerum investerte i en ny tappelinje for gjenvinningsemballasje for saft og brus. I tillegg ble det gjort store investeringer i juicelinjer. Dette førte til at det i 1999 ble gjort betydelige ombygginger på bygget som Siva var med på.

Samarbeidet mellom Lerum og Siva har bidratt til å utvikle en levedyktig familiebedrift i distriktet. Lerum fikk langsiktig leiekontrakt fra Siva i et bygg som har vært tilpasset produksjonen, og har kunnet investere egne midler i produkt- og markedsutvikling.

Langsiktighet, tålmodighet og fokus på verdiskaping preger både Lerum og Siva. Lerum har laget produkter av frukt og bær gjennom fire generasjoner siden 1907. Bedriften har 130 ansatte i Sogn og er en betydelig arbeidsgiver og bidragsyter til samfunnet. Siva er en langsiktig og tålmodig eier av infrastruktur for å legge til rette for verdiskaping i hele landet.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Siva siden 1993, og Lerums utvikling viser at det er mulig å utvikle levedyktige bedrifter i distriktene, sier Trine Lerum Hjellhaug, administrerende direktør og fjerde generasjon fra Lerum-familien som driver bedriften. – Vi er i et utfordrende marked med tøffe marginer. Men vi har klart å få til resultatforbedring de siste årene. Vi må hele tiden komme ut i markedet med nye produkter, så vi jobber med innovasjon hele tiden. Jeg tror dette har vært et godt prosjekt for begge parter, sier hun.

– Lerum er en innovativ bedrift som står for mye verdiskaping i Sogn, sier Espen Susegg, eiendomsdirektør i Siva. – Sivas langsiktighet bidrar til at bedriftene får ro til å utvikle seg. Men nå er vår jobb fullført ved at Lerum kjøper ut alle aksjene i eiendomsselskapet slik at de fremover eier produksjonsbygget selv.

 

Fakta om Lerum:
Gjennom fire generasjoner, siden 1907, har Lerum jobbet med naturens sunneste råvarer og har i mange år markedsført varene under slagordet «Ekte vare smaker best». Lerum har alltid hatt fokus på smak og kvalitet og arbeider hardt for å finne nye produkter som tar vare på- og fremhever de gode egenskapene i råvarer av frukt og bær. Lerum kombinerer norske tradisjoner med kunnskap om foredling og ernæring, i tråd med trendene i markedet og forbrukernes preferanser. Lerum tar alt de får av norske råvarer, men dette er ikke nok til å dekke behovet. Derfor må det importeres råvarer, og disse er «håndplukket» for Lerum av utvalgte leverandører. Lerum er landsdekkende leverandør av syltetøy, saft og juice. Produktene distribueres gjennom de fleste dagligvarebutikkene i landet. I tillegg leverer Lerum til storhusholdning og industri. Produksjonsanleggene og hovedkontoret ligger i Sogndal kommune i Sogn.

I dag eies Lerum av 4. generasjon Lerum; Trine Lerum Hjellhaug, Bente Lerum Lund, Gro Lerum Bondevik, Grethe Kristin Lerum og Kurt Lerum.

 

Fakta om Siva
Siva er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap, nyskaping og næringsutvikling. Siva bygger sterke nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet og skaper morgendagens bedrifter. Siva bidrar til vekst i nytt og eksisterende næringsliv ved å tilby unik erfaring og kompetanse kombinert med tilgang til kapital og nettverk. Siva har et særskilt ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene.

Sivas eiendomsvirksomhet bidrar til etablering av industri- og innovasjonsmiljøer og bedrifter i hele landet. Siva investerer i og utvikler eiendom tilpasset næringslivets behov. Investeringene senker barrierer for etablering der markedsmekanismer gjør dette spesielt krevende. Gjennom investeringer reduserer Siva risikoen ved nyetableringer, både for tradisjonell industri og moderne kunnskapsbedrifter. Sivas investeringer skal alltid utløse og mobilisere privat kapital og kompetanse.

Siva samarbeider tett med Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og fylkeskommunene. Det nære samarbeidet med privat næringsliv står sentralt i Sivas virksomhet. Siva er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og er en del av det statlige virkemiddelapparatet.

 

Kontaktpersoner:
Trine Lerum Hjellhaug, adm dir i Lerum, 975 45 091
Espen Susegg, eiendomsdirektør i Siva, 481 14 864