Utlysning: Nye klyngeprosjekter i 2014

Vi ønsker nye prosjekter til vårt program for klyngeutvikling.
Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet inviterer i 2014 til sitt felles program for klyngeutvikling. Programmet viderefører tilbudet gjennom de to foregående programmene Arena, Norwegian Centres of Expertise (NCE) og etablerer i tillegg et tredje nivå gjennom tilbudet Global Centres of Expertise (GCE).

Denne utlysningen omfatter støtte til utvikling av klyngenivåer på alle tre nivåer:
• Arena – klynger i en tidlig fase
• NCE – forsterker innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige næringsklyngene i Norge
• GCE – forsterker klyngens posisjon globalt

Programmet gjennomfører utvelgelsesprosessen i to nivåer:
1. Innhenting av skisser til klyngeprosjekter. Obligatorisk. Prosjektskissen danner grunnlag for en første tilbakemelding til søkerne.
Frist for innsending av prosjektskissen: Mottatt Innovasjon Norge senest 21. februar 2014 kl. 15:00
2. Innhenting av komplette beskrivelser av klyngeprosjekter. Disse danner grunnlag for endelig vurdering og beslutning.
Frist for innsending av prosjektforslag: Mottatt Innovasjon Norge senest 30. april 2014 kl. 15:00

 

Les programbeskrivelse og full utlysningstekst hos Innovasjon Norge:

http://www.innovasjonnorge.no/no/Nyheter/nye-muligheter-for-klyngeutvikling/

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]