Utlysning: Nye klyngeprosjekter i 2014

Vi ønsker nye prosjekter til vårt program for klyngeutvikling.
Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet inviterer i 2014 til sitt felles program for klyngeutvikling. Programmet viderefører tilbudet gjennom de to foregående programmene Arena, Norwegian Centres of Expertise (NCE) og etablerer i tillegg et tredje nivå gjennom tilbudet Global Centres of Expertise (GCE).

Denne utlysningen omfatter støtte til utvikling av klyngenivåer på alle tre nivåer:
• Arena – klynger i en tidlig fase
• NCE – forsterker innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige næringsklyngene i Norge
• GCE – forsterker klyngens posisjon globalt

Programmet gjennomfører utvelgelsesprosessen i to nivåer:
1. Innhenting av skisser til klyngeprosjekter. Obligatorisk. Prosjektskissen danner grunnlag for en første tilbakemelding til søkerne.
Frist for innsending av prosjektskissen: Mottatt Innovasjon Norge senest 21. februar 2014 kl. 15:00
2. Innhenting av komplette beskrivelser av klyngeprosjekter. Disse danner grunnlag for endelig vurdering og beslutning.
Frist for innsending av prosjektforslag: Mottatt Innovasjon Norge senest 30. april 2014 kl. 15:00

 

Les programbeskrivelse og full utlysningstekst hos Innovasjon Norge:

http://www.innovasjonnorge.no/no/Nyheter/nye-muligheter-for-klyngeutvikling/

Flere artikler

  • God jul og takk for i år

    Neste år skjer det ekstra mye spennende hos oss i Siva. Vi fyller 50 år og kommer til å fremstå i helt ny visuell drakt med nyoppussede lokaler. Som alltid er vi opptatt av nyskaping og bærekraftig drift, hvor også gjenbruk er en viktig brikke – noe som gjenspeiles i årets lille julehilsen. 

  • Håndtrykk for bedre regionalt samarbeid

    Tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og virkemiddelapparatet skal gi bedre regional næringspolitikk. Tirsdag 28. november ble en ny regional samarbeidsmodell formalisert gjennom et forpliktende håndtrykk.