Siva søker samfunnshotell til pilotprosjekt

Samfunnshotellet – distriktets møteplass og utviklingsarena

Siva SF har på oppdrag fra kommunal- og regionaldepartementet iverksatt et pilotprosjekt som skal bidra til å gi samfunnshotellene økt økonomisk bærekraft og ny næringsutvikling.

Siva SF søker derfor tre distriktshotell som ønsker å være piloter i dette prosjektet. Forutsetningen er at de i dag trenger en endring i sin forretningsdrift for at de i fremtiden skal kunne være et samlingspunkt, arbeidsplass og overnattingssted for innbyggere og besøkende regionen.

 

Kriterier til hotellpilotene:

Må være i drift – helst helårsdrift, eller med ambisjon for helårsdrift.

Må være i et sentrumsnært område som også har annet næringsliv.

Må være knyttet til infrastruktur som vei/ bussforbindelse/båtforbindelse/tog

Må ha ledig kapasitet, enten rom eller lokaler

Hotellet bør være lokalisert i en kommune/region som har reiseliv som satsningsområde

 

Vi ønsker:

En kort beskrivelse av hotellet, hvem dere er, situasjonene dere er i, eksisterende forretningsplan, ønsker for fremtiden med hotellet, mulige samarbeidspartnere, hvilke utfordringer finnes, slik dere ser det.

 

Mer informasjon om prosjektet finnes på våre nettsider:

http://www.siva.no/innovasjon/samfunnshotell/

 

Her finner du annonsen:

Annonse Samfunnshotell

 

Spørsmål og søknad kan sendes til Jarle Nereng, prosjektansvarlig i Siva SF:

jarle.nereng@siva.no

Søknadsfrist 24. januar 2014. Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.

 

Flere artikler

  • Ledige stillinger i Siva

    Vi søker engasjerte medarbeidere som vil være med å rigge Siva for fremtiden. Vi tilbyr en spennende og variert arbeidshverdag i et selskap med et viktig samfunnsoppdrag.

  • Utbygging av Astafjord Industrier er ferdigstilt

    Kassefabrikken skal betjene leveranser til Astafjord Slakteri, men har mulighet for utvidet kundekrets på sikt. Olje- og melfabrikken er i utgangspunktet basert på råstoff fra Astafjord Slakteri.