Siva søker samfunnshotell til pilotprosjekt

Samfunnshotellet – distriktets møteplass og utviklingsarena

Siva SF har på oppdrag fra kommunal- og regionaldepartementet iverksatt et pilotprosjekt som skal bidra til å gi samfunnshotellene økt økonomisk bærekraft og ny næringsutvikling.

Siva SF søker derfor tre distriktshotell som ønsker å være piloter i dette prosjektet. Forutsetningen er at de i dag trenger en endring i sin forretningsdrift for at de i fremtiden skal kunne være et samlingspunkt, arbeidsplass og overnattingssted for innbyggere og besøkende regionen.

 

Kriterier til hotellpilotene:

Må være i drift – helst helårsdrift, eller med ambisjon for helårsdrift.

Må være i et sentrumsnært område som også har annet næringsliv.

Må være knyttet til infrastruktur som vei/ bussforbindelse/båtforbindelse/tog

Må ha ledig kapasitet, enten rom eller lokaler

Hotellet bør være lokalisert i en kommune/region som har reiseliv som satsningsområde

 

Vi ønsker:

En kort beskrivelse av hotellet, hvem dere er, situasjonene dere er i, eksisterende forretningsplan, ønsker for fremtiden med hotellet, mulige samarbeidspartnere, hvilke utfordringer finnes, slik dere ser det.

 

Mer informasjon om prosjektet finnes på våre nettsider:

http://www.siva.no/innovasjon/samfunnshotell/

 

Her finner du annonsen:

Annonse Samfunnshotell

 

Spørsmål og søknad kan sendes til Jarle Nereng, prosjektansvarlig i Siva SF:

jarle.nereng@siva.no

Søknadsfrist 24. januar 2014. Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.

 

Flere artikler

  • God jul og takk for i år

    Neste år skjer det ekstra mye spennende hos oss i Siva. Vi fyller 50 år og kommer til å fremstå i helt ny visuell drakt med nyoppussede lokaler. Som alltid er vi opptatt av nyskaping og bærekraftig drift, hvor også gjenbruk er en viktig brikke – noe som gjenspeiles i årets lille julehilsen. 

  • Håndtrykk for bedre regionalt samarbeid

    Tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og virkemiddelapparatet skal gi bedre regional næringspolitikk. Tirsdag 28. november ble en ny regional samarbeidsmodell formalisert gjennom et forpliktende håndtrykk.