Distriktshotellene må bli mer attraktive

samfunnshotell

Mange hotell taper kampen om kundene og trues av konkurs. Nå leter Siva etter hoteller som vil delta i et viktig pilotprosjekt. Spørsmålet som skal besvares er om det finnes måter å gjøre distriktshotellene mer lønnsomme og attraktive på?

Det er en vedvarende trend at hotellene i distriktene taper konkurranse mot de mer bynære hotellene. Mange sliter tungt med lavt belegg og dårlig lønnsomhet. Jarle Nereng (bildet) er prosjektleder for pilotprosjektet «samfunnshotell» i Siva. Han forteller at det er blitt stadig vanskeligere for distriktshotellene å vinne kampen om kundene.

– Folks reisemønster har endret seg. Nå er nærhet til storbyene og ikke minst flyplassene viktige kriterier når man velger steder å legge kurs og konferanser. Men også folks reisevaner har endret seg. Folk reiser ikke lenger til et hotell for å bo, spise og hygge seg. Det må være andre attraksjoner tilstede, sier Nereng.

Jarle Nereng
Jarle Nereng, Siva

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Siva utredet hvordan distriktshotellene kan bedre sin lønnsomhet og bli mer attraktive. Nereng forteller at situasjonen er alvorlig for de lokalsamfunnene som mister hotellet sitt:

– Dette handler om mer enn et hotell. Disse hotellene er ikke bare det naturlige samlingsstedet i sitt lokalsamfunn. De er også det eneste stedet besøkende kan overnatte i kommunen. Ofte er det også det eneste tilgangen kommunen har til svømmebasseng, trimrom og andre fasiliteter. Dette betyr mye for lokalt næringsliv, og vil være dramatisk den dagen tilbudet ikke lenger finnes, forteller han.

Et resultat av dette er at distriktene taper både turister og næringsvirksomhet, og dermed også attraktivitet og bolyst. Derfor jobber Siva med et prosjekt der man ser på om disse hotellene kan få flere bein å stå på. I forprosjektet vurderte prosjektgruppa om hotellene kan fylle andre funksjoner. De konkluderte med at ledig kapasitet på hotellene kan kompensere for behov i andre sektorer. En av de viktige områdene de pekte på var samhandlingsreformen, der kommunene trenger sengekapasitet for pasienter skrives ut av sykehusene.

Men Jarle Nereng forteller at dette bare er en del av løsningen.

– Vi så tidlig at dette ikke alene ville være bærekraftig. Det var derfor viktig for oss å se på hvordan samfunnshotellet ikke bare skulle være et hotell, men en infrastruktur som kunne benyttes til mange typer tjenesteproduksjon innen flere næringer. Kan resepsjonen på hotellet være resepsjon for flere, kan kjøkkenet brukes til produksjon av mat utenfor hotellet, kan den ene fløyen bygges om til annen næring, dette er blant spørsmålene vi stiller, sier Nereng.

Nå søker Siva etter tre hoteller som vil delta i dette pilotprosjektet. Dette er hoteller som ønsker å prøve ut ulike modeller for å øke sin attraktivitet. Hotellene må være i drift, de må ligge i et naturlig sentrum og de må ha gode forbindelser til vei, buss, båt eller tog.

– Det er en fordel om hotellene ligger i et område der reisemål er et satsingsområde, opplyser Jarle Nereng og legger til:

– Det viktigste er imidlertid at hotellene er villige til å prøve ut modeller og våge å tenke utenfor boksen. De må våge å bli utfordret på sine allerede innøvde mønstre.

Målet med piloten er å få testet ut om denne modellen vil bidra til økt verdiskaping, næringsutvikling og på ny bli kommunens «fyrtårn». Hotellene må være villig til å legge inn en betydelig egeninnsats, men utgifter til prosjektledelse dekkes.

– Sivas ønske er å gi samfunnshotellene nytt økonomisk bærekraftig liv. Dette pilotprosjektet vil forhåpentligvis fortelle oss om det lar seg gjøre eller ikke, avslutter prosjektleder Jarle Nereng i Siva.

 

For mer info:

Jarle Nereng, prosjektleder samfunnshotell

Tlf 924 35 120
Epost: jarle.nereng@siva.no

Les også:

Siva søker samfunnshotell til pilotprosjekt

Les mer om prosjektet på Sivas hjemmesider