Vikingland kan bli Norges nye temapark

Siva har i tre år bistått med utvikling av reiselivskonseptet Vikingland, en temapark med vikinger som spesialtema. Om fire år kan Vikingland på Karmøy stå klart – og bli verdens største vikingrelaterte fornøyelsespark.

– Noe slikt finnes ikke i verden. Prosjektet er sånn sett enestående, sier prosjektkoordinator Odd Erik Salvesen til VG Nett.

Rolf Sandvik
Rolf Sandvik, Siva

Vikinglandet Utvikling har planer klare for at Haugesund-regionen kan få en helårs opplevelsespark med internasjonale kvaliteter. Temaparken skal blant annet inneholde en fornøyelsespark med berg-og-dal-bane, karuseller, aktiviteter og «viking-opplevelser», samt eget teater/konsert-amfi. Planen er at det 300–400 mål store anlegget skal ligge i brukbar avstand til historiske Avaldsnes

Direktør for reiselivsutvikling i Siva, Rolf André Sandvik, har sammen med Lillehammer Kunnskapspark lenge bistått i utviklinga av  prosjektet:

– Vikingland er et spennende reiselivsprosjekt med stort internasjonalt potensial. Siva håper eierne lykkes med å løfte prosjektet, som kan ha store positive ringvirkninger for reiselivet regionalt så vel som nasjonalt, sier Sandvik.

 

Les mer om Vikingland hos VG

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]