Ola Borten Moe begynner i Siva SF

Ola Borten Moe er tilsatt som direktør i Siva og skal lede avdeling for innovasjon. Borten Moe er tidligere stortingsrepresentant og statsråd. Han får ansvar for alle Sivas eierskap i innovasjonsselskap, forsknings- og kunnskapsparker. I tillegg blir Sivas utenlandsvirksomhet Borten Moes ansvarsområde.

SIVA er statens redskap for å utvikle og bygge infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling i hele landet. Siva er eid av Nærings- og handelsdepartementet og har hovedkontor i Trondheim.

I samarbeid med det øvrige virkemiddelapparatet, utdanningsinstitusjonene og private aktører vil Siva etablere nye og utvikle eksisterende innovasjonssentre. Et innovasjonssenter skal skape miljø for ideutvikling og styrke gjennomføringsevnen fram til nytt, lønnsomt næringsliv. Dette vil også omfatte et økt engasjement for større innovasjonsklynger i de største befolkningsområdene og de etablerte industriklyngene:

– Ola Borten Moes kompetanse og erfaring vil komme til stor nytte i dette viktige arbeidet, sier styreleder Kristin Reitan Husebø i Siva SF.

Administrerende direktør Erik Haugane er svært fornøyd med å få Ola Borten Moe med i ledelsen av Siva:

– Ikke bare vil innovasjonssatsingen får en meget kompetent leder, men hele Sivas engasjement for nyskaping og vekstkraft vil med Olas inntreden få et kompetanseløft, sier Haugane.

 

For mer info:

Erik Haugane, adm. direktør i Siva SF

Telefon 90721655

Foto: Frederick Kihle/Senterpartiet

Kristin Reitan Husebø
Kristin Reitan Husebø, styreleder i Siva SF
Erik Haugane
Erik Haugane, adm. dir i Siva SF

 

 

 

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]