Ola Borten Moe begynner i Siva SF

Ola Borten Moe er tilsatt som direktør i Siva og skal lede avdeling for innovasjon. Borten Moe er tidligere stortingsrepresentant og statsråd. Han får ansvar for alle Sivas eierskap i innovasjonsselskap, forsknings- og kunnskapsparker. I tillegg blir Sivas utenlandsvirksomhet Borten Moes ansvarsområde.

SIVA er statens redskap for å utvikle og bygge infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling i hele landet. Siva er eid av Nærings- og handelsdepartementet og har hovedkontor i Trondheim.

I samarbeid med det øvrige virkemiddelapparatet, utdanningsinstitusjonene og private aktører vil Siva etablere nye og utvikle eksisterende innovasjonssentre. Et innovasjonssenter skal skape miljø for ideutvikling og styrke gjennomføringsevnen fram til nytt, lønnsomt næringsliv. Dette vil også omfatte et økt engasjement for større innovasjonsklynger i de største befolkningsområdene og de etablerte industriklyngene:

– Ola Borten Moes kompetanse og erfaring vil komme til stor nytte i dette viktige arbeidet, sier styreleder Kristin Reitan Husebø i Siva SF.

Administrerende direktør Erik Haugane er svært fornøyd med å få Ola Borten Moe med i ledelsen av Siva:

– Ikke bare vil innovasjonssatsingen får en meget kompetent leder, men hele Sivas engasjement for nyskaping og vekstkraft vil med Olas inntreden få et kompetanseløft, sier Haugane.

 

For mer info:

Erik Haugane, adm. direktør i Siva SF

Telefon 90721655

Foto: Frederick Kihle/Senterpartiet

Kristin Reitan Husebø
Kristin Reitan Husebø, styreleder i Siva SF
Erik Haugane
Erik Haugane, adm. dir i Siva SF

 

 

 

Flere artikler

  • God jul og takk for i år

    Neste år skjer det ekstra mye spennende hos oss i Siva. Vi fyller 50 år og kommer til å fremstå i helt ny visuell drakt med nyoppussede lokaler. Som alltid er vi opptatt av nyskaping og bærekraftig drift, hvor også gjenbruk er en viktig brikke – noe som gjenspeiles i årets lille julehilsen. 

  • Håndtrykk for bedre regionalt samarbeid

    Tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og virkemiddelapparatet skal gi bedre regional næringspolitikk. Tirsdag 28. november ble en ny regional samarbeidsmodell formalisert gjennom et forpliktende håndtrykk.