Ikke lenger askefast med ny, norsk gründerteknologi

Det verdenskjente begrepet «askefast» rekker aldri å skrives inn i ordbøkene, og det kan vi takke et oppstartsselskap fra Kjeller Innovasjon for. Ny teknologi skal gjøre det mulig å opprettholde en tilnærmet normal flytrafikk selv etter et stort vulkanutbrudd.

Askedeteksjonssystemet heter Avoid (Airborne Volcanic Object Imaging Detector) og er utviklet av Nicarnica Aviation AS, et datterselskap av Norsk institutt for luftforskning (Nilu). Nicarnica Aviation har gjort et teknisk gjennombrudd etter at deres sporingssystem nylig gjennomførte tester i en kunstig askesky over Frankrike. Airbus hentet da et tonn vulkanaske på Island for å gjenskape Eyjafjallajökull-utbruddet, forholdene som lammet store deler av europeisk luftfart i ti dager for snart fire år siden. Testen ble gjennomført 30. oktober 2013 over Biscayabukta. Nyhetsinnslag fra testen kan du se hos BBC.

avoihd-1
Nicarnica Aviation er selskapet som står bak løsninga på askefastproblemene

I fjor inngikk Nicarnica Aviation AS et samarbeid med det britiske lavkostselskapet Easyjet og flyprodusenten Airbus. Prosjektet har også støtte fra Norges forskningsråd. Nicarnica Aviation er et oppstartsselskap og en tidligere inkubatorbedrift fra Kjeller Innovasjon. De har i dag tilhold i Kjeller Innovasjon sitt Innovasjonssenter. Kjeller Innovasjon utvikler gode ideer fra forskningsmiljøer og næringsliv.  I samarbeid med partnere tar de ideene videre inn i prosjektfasen og bistår i forhold til bedriftsetablering, markedsintroduksjon og finansiering.

Med på testen var også Vidar Sannerhagen fra Kjeller Innovasjon:

sannerhagen
Vidar Sannerhagen, Kjeller Innovasjon

– For norsk nyskaping er dette noe av det største jeg har vært med på, forteller Sannerhagen og legger til:

– At gigantene Airbus og Easyjet legger ned så mye innsats og prestisje i samarbeid med et lite norsk oppstartsselskap og et norsk forskningsmiljø er en voldsom inspirasjon for oss. Det er en vitamininnsprøytning for alle som jobber innenfor nyskapingsfeltet, avslutter han.

 

Les mer og se nyhetsoppslag hos BBC

Les mer om Kjeller innovasjon

Les mer om Nicarnica Aviation AS

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]