Nyskaping gir vekstkraft i Narvik

 

Michelle Opshaug foto Daniel Lindberg
Michelle Opshaug er inkubatorleder i Forskningsparken i Narvik

Flere av inkubatorbedriftene fra Forskningsparken i Narvik er blitt flyvedyktige, og vel så det. På ulikt vis opplever bedriftene nå både vekst og en svært spennende utvikling. Inkubatorleder Michelle Opshaug i Forskningsparken i Narvik er svært fornøyd med utviklinga:

– Inkubatoren skal effektivisere utviklingsprosessen for teknologibedrifter med vekstpotensial. Vårt mål er å skape regionale arbeidsplasser og tiltrekke nasjonal og internasjonal investorkapital. Derfor er det hyggelig å vise fram gode resultater som underbygger våre mål, forteller Opshaug.

 • Narvik Composite AS har skalert opp sin produksjon, og har flyttet inn i nytt næringsbygg i Narvik teknologipark. Selskapet leverer komposittruller til bruk i gruveindustrien. Bedriften har det siste halve året utarbeidet nye produksjonsmetoder og ansatt flere nye medarbeidere. Dette gir nå positive resultater.

 

 • 2K Tools AS har fått kontrakt med verdens største oljeselskap om levering av «slikepott» til oljerigger på feltet Ghawar i Saudi. Gründerne bak Drill String Internal Wiper system (DSIW) har utviklet rensesystemet basert på egne erfaringer med boreslam på boredekket. 2K Tools har fra før blant annet ConocoPhilips som kunde. Teknisk Ukeblad har skrevet om produktet og Dagens Næringsliv hadde artikkel fredag 11. oktober 2013.

 

 • Solbes AS har levert verdens første solcelleanlegg til Longyearbyen på Svalbard. Solenergianlegget er i hybrid med kullkraftverket i Longyearbyen, og viser at det er mulig å kombinere fornybar energi med fossile kraftverk på samme måte som gjøres mange andre steder i verde

 

Bildetekst:Bilde 1. Inkubatorbedriften Solbes har levert verdens første solenergianlegg til Svalbard

Bilde 2. Gründerne Ketil Botnmark og Kjell Mikalsen har utviklet rensesystemet basert på egne erfaringer med boreslam på boredekket. Nå får 2K Tools kontrakt med Saudi Aramco

Bilde 3. Narvik Composite leverer komposittruller til gruveindustrien

 

 

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]