Agility Group etablerer seg i Herøya Næringspark

Herøya

Agility Group utvikler sine forretningsområder og samler den landbaserte delen av sin virksomhet på Herøya fra 1. desember. På nyåret vil det være full aktivitet i SIC 1-bygget, som er del av de lokalene som ble stående tomme etter nedleggelsen av REC og SIC.

Espen Susegg
Espen Susegg, SIVA

– Dette er svært gode nyheter og betyr mye for utviklinga av Herøya Næringspark, sier Espen Susegg, Eiendomsdirektør i SIVA.

Agility Group har aktivitet innen en rekke segmenter av leverandørindustrien til olje- og gassmarkedet. Selskapet bygger for tiden opp et helt moderne anlegg for fabrikasjon av kompliserte subsea systemer på Røra i Skien kommune. Dette anlegget vil stå ferdig andre kvartal 2014. Agility Group har i tillegg en betydelig onshore aktivitet som retter seg både mot olje- og gassmarkedet og den landbasert industrien på Øst- og Sørlandet. Det er denne aktiviteten selskapet nå samler i Herøya Næringspark. Fra 1. desember vil ca. 120 ansatte ha sin arbeidsplass i Tormod Gjestlands veg 23.

Etablert 11 steder

Agility Group er et oljeserviceselskap som leverer prosjekter og løsninger innen blant annet engineering, konstruksjon og installasjon for olje- og offshoreindustrien. Selskapet er etablert på elleve steder i Norge, samt i Shanghai i Kina. Hovedkontoret ligger i Sandefjord. Agility Group har mer enn 1200 høyt kvalifiserte og erfarne medarbeidere. Selskapet forventer å omsette for omtrent 2 milliarder kroner i år og har ambisjoner om solid vekst de kommende årene.

Nedleggelsen av virksomhetene til solcelleprodusenten REC og SiC på Herøya medførte et betydelig bortfall av industriarbeidsplasser i Porsgrunn/Grenland, samt til ledighet i store industrilokaler. For Herøya Næringspark AS er etableringen av Agility Group i næringsparken et gjennombrudd i arbeidet med å skape nye arbeidsplasser og aktivitet på Herøya.

Herøya Næringspark AS disponerer 30.000 kvadratmeter fordelt på åtte bygg på Herøya. Selskapet eies av Grenland Industriutvikling AS (Norsk Hydro), Porsgrunn Utvikling AS og SIVA Eiendom Holding AS.

Svært fornøyd

Otto Søberg, konsernsjef  i Agility Group, sier seg svært fornøyd med den muligheten selskapet nå får til å samle aktiviter på Herøya. – Dette skaper et solid grunnlag for vekst og vil gi oss økt konkurranseevne i årene framover, understreker han.

Styreleder Widar Salbuvik i Herøya Næringspark AS sier avtalen med Agility Group er et resultat av et langsiktig arbeid for å finne attraktive løsninger for ny virksomhet i næringsparken. – Dette er et gjennombrudd og svært inspirerende, men jobben på Herøya er ikke på langt nær ferdig, påpeker Salbuvik.

– Det er nedlagt et stort arbeid fra vår lille administrasjon med daglig leder Oddvar Holmer i spissen. Jeg vil foruten våre tre eiere som støtter opp om Herøya Næringspark, få trekke fram Porsgrunn kommune, med rådmann Per Wold og vårt styremedlem Ole Henrik Lia, som solide støttespillere, avslutter Salbuvik.