Vil du jobbe i SIVA? Vi søker prosjektleder

SIVAs aktivitet øker og vi søker Prosjektleder til spennende arbeidsoppgaver.

Du vil få ansvar for programmene «Arena» og «Norwegian Centres of Expertise» og ivareta SIVAs rolle i disse. Dette innebærer samarbeid med blant andre Innovasjon Norge, Forskningsrådet, industriaktører og andre. Videreutvikling av disse programmene og styrearbeid i utviklingsselskap vil være sentrale arbeidsoppgaver. Du vil delta i bedrifts-, nærings- og samfunnsutvikling som vil være med å forme morgendagens industri. Arbeidssted er Trondheim. Stillingen medfører reisevirksomhet.

Den rette kandidaten har;

 • Høyere utdannelse, men relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
 • Industrierfaring
 • Gjennomføringskraft
 • Erfaring fra utviklingsarbeid
 • Gode relasjonelle ferdigheter og er nysgjerrig
 • Har gjerne erfaring fra næringspolitisk arbeid

SIVA tilbyr en spennende stilling med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Du vil få samarbeide med dyktige kolleger og samarbeidspartnere. SIVA tilbyr konkurransedyktige betingelser med blant annet medlemsskap i Statens Pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Partner i Assessit, Per Kristian Øwre, på telefon 913 75 565 eller Direktør Innovasjon i SIVA, Oddrun Englund, på telefon 915 31 960. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor SIVA i prosessens første fase. Søknadsfrist 11. mai.

Les mer og søk på stillingen her

 

 

 

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]