Velkommen til SIVA-nett

teaser sivanettTirsdag 16. og onsdag 17. april 2013 ønsker vi velkommen til SIVA-nett på Clarion Hotel & Congress Trondheim.
Årets tema er Nye industrielle muligheter.

I tillegg til et spennende faglig program vil dette bli en spesiell samling hvor vi vil markere at det er siste SIVA-nett med Harald Kjelstad som adm. direktør. Han slutter til sommeren etter 25 år som leder og vi kan love at det blir flere overraskelser underveis!

Vi vil legge ut høydepunkter fra samlinga på våre nettsider.

Se sivanett.no for mer info

SIVA-nett
«Nettverkssamlinger – et møtested for sentrale personer fra ulike miljø som er involvert i bedrifts- og næringsutvikling».

Hensikten med samlingene er å etablere og styrke nettverket, utveksle erfaringer samt å bidra til å utvikle levedyktige bedrifter og bedriftsmiljø.

 

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]