Velkommen til SIVA-nett

SIVA-nett

teaser sivanettTirsdag 16. og onsdag 17. april 2013 ønsker vi velkommen til SIVA-nett på Clarion Hotel & Congress Trondheim.
Årets tema er Nye industrielle muligheter.

I tillegg til et spennende faglig program vil dette bli en spesiell samling hvor vi vil markere at det er siste SIVA-nett med Harald Kjelstad som adm. direktør. Han slutter til sommeren etter 25 år som leder og vi kan love at det blir flere overraskelser underveis!

Vi vil legge ut høydepunkter fra samlinga på våre nettsider.

Se sivanett.no for mer info

SIVA-nett
“Nettverkssamlinger – et møtested for sentrale personer fra ulike miljø som er involvert i bedrifts- og næringsutvikling”.

Hensikten med samlingene er å etablere og styrke nettverket, utveksle erfaringer samt å bidra til å utvikle levedyktige bedrifter og bedriftsmiljø.