Proventia inkubator er stiftet på Herøya

Selskapet Proventia AS, som skal bidra til knoppskyting og vekst i næringslivet i Telemark, ble stiftet på Herøya i formiddag. Bak det nystiftede selskapet står SIVA sammen med åtte solide eiere, som representerer næringsliv, det offentlige, FoU og utdanning.

En inkubator kan sammenliknes med en rugekasse, der gründere får hjelp til å utvikle sin forretningside.

– Bistand til forretningsutvikling, tilgang på kompetanse og kapital, rådgiving og fysisk infrastruktur er viktige elementer, forteller Per Anders Folladal, senior prosjektleder i SIVA. Industri-inkubatorkonseptet ble utviklet av SIVA for å skape vekst og knoppskyting i enkeltbedrifter og industrimiljøer. Dette har vist seg å være et effektivt grep i miljøer som trenger vitalisering, sier Folladal.

Per Anders Folladal
Per Anders Folladal

Per Anders Folladal har vært prosjektutvikler sammen med Vekst i Grenland og Herøya Industripark. Rolf Olaf Larsen i Herøya Industripark understreker at den nye bedriften eller knoppskytingen ikke nødvendigvis skal ligge på Herøya — Bamble, Klosterøya, Notodden eller andre steder kan være like aktuelle.

Litt tidlig
Hvor mange nye selskaper og arbeidsplasser som kan komme ut fra inkubatoren er det foreløpig for tidlig å målsette, men stifterne har klare ambisjoner.
– Gjennom tett og godt samarbeid i regionen håper vi å få et bredt tilfang av ideer og prosjekter, også fra etablerte bedrifter, som på sikt vil gi vekst og nye arbeidsplasser, understreker nyvalgt styreleder, Thor Oscar Bolstad, Herøya Industripark.

Verdal forbildet
Rundt 40 inkubatorer er etablert på landsbasis, og blant dem er Verdal et forbilde. Per-Anders Folladal fra SIVA forteller at antall selskap og ansatte er doblet i Verdal de siste 12 årene, godt hjulpet av inkubatorordningen.
– Verdal hadde en ensidig næringssammensetning som var sårbar for konjunktursvingninger. De siste årene har stedet hatt en voldsom knoppskyting som gir en langt mer robust næringssammensetning, understreker han.

Daglig leder ansatt
Proventia har nylig ansatt daglig leder i selskapet, Morten Braatø, som har bred erfaring fra næringslivet, bl.a. Borealis, Yara og REC. Han skal ha kontor i Herøya Industripark, og vil jobbe tett sammen med ressurser som hovedeierne stiller til rådighet. – Dermed blir inkubatoren et større ressursmiljø som kan drive idéfangs og løfte de beste ideene videre, understreker Jørn Roar Bamle, ViG.
På dagens stiftelsesmøte ble det også valgt styre, og åpningsbalansen ble godkjent. Selskapet starter med 4,3 milloner kroner i aksjekapital og en årlig driftskapital på rundt 4 millioner kroner. Planen er også å opparbeide et fond på 15-20 millioner kroner.

Proventia-stiftere
Representanter for eierne i lett snøvær: Fra venstre Gunnar Bråthen, Bilfinger, Ståle Tveit og Jørn Roar Bamle, Vekst i Grenland, Rolf Olaf Larsen, Herøya Indsutripark, Pål Augestad, Høgskolen i Telemark, Lise Wiik, Telemark fylkeskommune, Thor Oscar Bolstad, Herøya Industripark, Per-Anders Folladal, SIVA, Håvard Skare, Klosterøya Utvikling, Ann-Iren Haugen, ØPD Group og Didrik Bakken, Telemark Fylkeskommune.

 

 

Relaterte artikler

 • Håndtrykk for bedre regionalt samarbeid

  Tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og virkemiddelapparatet skal gi bedre regional næringspolitikk. Tirsdag 28. november ble en ny regional samarbeidsmodell formalisert gjennom et forpliktende håndtrykk.

 • Ni søkere videre til Norsk katapult

  38 næringsmiljø har søkt Siva om opptak i den nye ordningen Norsk katapult. Ni godt kvalifiserte kandidater går nå videre til trinn II i søkeprosessen.

Flere artikler

 • God jul og takk for i år

  Neste år skjer det ekstra mye spennende hos oss i Siva. Vi fyller 50 år og kommer til å fremstå i helt ny visuell drakt med nyoppussede lokaler. Som alltid er vi opptatt av nyskaping og bærekraftig drift, hvor også gjenbruk er en viktig brikke – noe som gjenspeiles i årets lille julehilsen. 

 • Håndtrykk for bedre regionalt samarbeid

  Tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og virkemiddelapparatet skal gi bedre regional næringspolitikk. Tirsdag 28. november ble en ny regional samarbeidsmodell formalisert gjennom et forpliktende håndtrykk.