Menon: Framtidens norske industri vil bli verkstedbasert

Menon har på oppdrag fra SIVA analysert fem brede industrigrupper i Norge for å belyse hvor vi kan forvente industrielle investeringer, hvem som vil stå for investeringene og hvor i landet de vil komme.

Rapporten blir lagt fram på SIVA-nett 16. april for industri- og innovasjonsledere fra hele landet. Menons hovedkonklusjon er at industriutviklingen i Norge vil være verkstedsbasert og at alle industrigruppene vil endres i den retningen. Med få unntak vil industriell masseproduksjon forsvinne.

Menon mener at de store industrigruppene i Norge kommer til å satse mer på avanserte sammenstillinger og reparasjoner som ikke er standard. Den eneste grunnen til å drive med industriell masseproduksjon i Norge er om vi har naturressurser, energi for eksempel, som gjør at produksjonen kan skje billigere enn i andre land. En slik fordel kan fort oppveies av lange avstander til de store markedene.

Menon tror veksten kommer i grenseflatene mellom forbruksvarer og teknologiindustri. Maritim/offshore har allerede gått gjennom denne transformasjonen, og vi tror både sjømat og prosessindustri bør gjøre det samme.

Les mer i Dagens Næringsliv

Les kommentaren i Nationen

Menon 2013Les rapporten i sin helhet her:

Industrielle muligheter i Norge -Menonrapport til SIVA 15. april 2013

 

 

Flere artikler

  • God jul og takk for i år

    Neste år skjer det ekstra mye spennende hos oss i Siva. Vi fyller 50 år og kommer til å fremstå i helt ny visuell drakt med nyoppussede lokaler. Som alltid er vi opptatt av nyskaping og bærekraftig drift, hvor også gjenbruk er en viktig brikke – noe som gjenspeiles i årets lille julehilsen. 

  • Håndtrykk for bedre regionalt samarbeid

    Tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og virkemiddelapparatet skal gi bedre regional næringspolitikk. Tirsdag 28. november ble en ny regional samarbeidsmodell formalisert gjennom et forpliktende håndtrykk.