Menon: Framtidens norske industri vil bli verkstedbasert

Menon har på oppdrag fra SIVA analysert fem brede industrigrupper i Norge for å belyse hvor vi kan forvente industrielle investeringer, hvem som vil stå for investeringene og hvor i landet de vil komme.

Rapporten blir lagt fram på SIVA-nett 16. april for industri- og innovasjonsledere fra hele landet. Menons hovedkonklusjon er at industriutviklingen i Norge vil være verkstedsbasert og at alle industrigruppene vil endres i den retningen. Med få unntak vil industriell masseproduksjon forsvinne.

Menon mener at de store industrigruppene i Norge kommer til å satse mer på avanserte sammenstillinger og reparasjoner som ikke er standard. Den eneste grunnen til å drive med industriell masseproduksjon i Norge er om vi har naturressurser, energi for eksempel, som gjør at produksjonen kan skje billigere enn i andre land. En slik fordel kan fort oppveies av lange avstander til de store markedene.

Menon tror veksten kommer i grenseflatene mellom forbruksvarer og teknologiindustri. Maritim/offshore har allerede gått gjennom denne transformasjonen, og vi tror både sjømat og prosessindustri bør gjøre det samme.

Les mer i Dagens Næringsliv

Les kommentaren i Nationen

Menon 2013Les rapporten i sin helhet her:

Industrielle muligheter i Norge -Menonrapport til SIVA 15. april 2013

 

 

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]